Kursplan för Strategiskt management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2017-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStrategic management
 • KurskodBOM070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 14111
 • Max antal deltagare25
 • Min. antal deltagare10
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0107 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Christian Koch

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  BOM017 - Projektledning eller motsvarande

  Syfte

  Syftet med kursen är att lyfta upp betydelsen av strategiskt management för framgång och konkurrensfördelar gentemot andra företag, och att göra deltagarna förtrogna med olika strategier. Kursen syftar också till att utveckla en förståelse för förändringsarbete och för att tillämpa detta inom analysramar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Analysera och utvärdera strategisk managementteori, begrepp och tekniker.
  • Analysera och utvärdera metoder för strategisk förändring och förändringsarbete.
  • Tillämpa olika strategier i olika situationer vid management av organisationer och projekt i en internationell miljö.
  • Utveckla och tillämpa strategiska ramar och utvärdera strategiska alternativ för organisationsanalys.

  Innehåll

  - Faktorer som påverkar strategin.
  - Olika strategier
  - att leda organisationer och projekt i en internationell miljö.
  - change management
  - ledning av dynamiska organisationer
  - konkurrensfördel

  Organisation

  Föreläsningar, seminarier, projektarbete. I kursen ingår även obligatoriska seminarier och presentationer

  Litteratur

  Bob de Wit, Ron Meyer: Strategy Synthesis. Resolving Strategy Paradoxes to Create Competitive Advantage. Third Edition or later. Cengage Learning. ISBN-13: 9781408018996. ISBN-10: 1408018993

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Individuella uppgifter och gruppuppgifter. I kursen ingår även obligatoriska seminarier och presentationer

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-10-23: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 65 till 25 av UBS/PA
    [Kurstillfälle 1]
   • 2018-09-10: MIN_PART MIN_PART 10 tillagt av UBS
    [Kurstillfälle 1]