Kursplan för Projektledning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2016-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodBOM017
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDCF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 14119
 • Max antal deltagare90
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Inlämningsuppgift 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   • Christian Koch

   Ersätter

   • BOM015 Projektledning
   • BOM016 Projektledning

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   Bara för studenter antagen till MSc program: Organisering och ledning i bygg- och fastighetssektorn (MPDCF), Internationell Projektledning (TIPMA) och Sjöfartens organisation och ledning (MPMAR).

   Syfte

   Kursens syfte är att deltagarna ska få en förståelse för hur projekt initieras, planeras och genomförs. Utgångspunkt är informationshanteringen och hur effektiv kommunikation mellan projektledare, uppdragsgivare, beslutsfattare, medarbetare, underleverantörer och andra intressenter i projektet kan uppnås. Stor vikt läggs vid projektledarrollen och projektgruppens dynamik.

   Ett viktigt inslag i kursen är en workshop som utformats för att ge deltagarna möjlighet att uppleva dynamiken i att leda och medverka i ett projekt där oförutsedda händelser inträffar på vägen. Avsikten med workshopen är att utmana deltagarna och att vässa deras kritiska tänkande genom att reflektera över processen och de egna prestationerna.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - beskriva och förklara uppbyggnaden av projektets livscykel och urskilja vad som kännetecknar varje fas
   - förklara vad som utmärker tillfälliga organisationer och värdera hur de fungerar
   - kritiskt utvärdera de begrepp och teorier som studeras
   - använda och värdera olika ledningsverktyg som syftar till att integrera och styra aktiviteter och beslutsfattande under hela livscykeln
   - överväga och se över villkoren för effektivt lagarbete för att leverera projekt framgångsrikt
   - bedöma krav på information och dokumentation i projekt och identifiera de kommunikativa aspekterna av projektarbete

   Innehåll

   - Organisering av projekt, från start till slutförande
   - Planering med avseende tid, kostnad och prestanda kontroll i projekt
   - Intressentidentifiering och analys
   - Projekt risk management och analys
   - Projekt simuleringsspel workshop
   - Project management system

   Organisation

   Kursen består av följande lärandeaktiviteter:
   - föreläsningar
   - grupp- och klassdiskussioner och övningar
   - gruppuppgifter

   Litteratur

   Vi rekommenderar att du använder det elektroniska biblioteket för att få tillgång Projektledningsrelaterade böcker och artiklar. Vi rekommenderar följande böcker som användbar bakgrundsläsning för denna kurs.

   1. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling by Harold R. Kerzner. 11th Edition
   2. Project Management: Case Studies by Harold R. Kerzner. 4th Edition

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kurselement 1
   Workshop
   Obligatoriskt deltagande vid workshopen
   Godkänt med obligatoriskt närvarande och reflektion.

   Kurselement 2
   Genomfört Akademisk review (individuellt eller i grupp med 2 studenter).
   Projektarbetet poängsätts.

   Slutbetyg
   Slutbetyget utgörs av ett viktat resultat av workshopen (20%) och akademisk review (80%). Bägge delmomenten måste vara genomförda och godkända innan slutbetyg kan sättas.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2018-12-06: Examinator Examinator ändrat från Petra Bosch-Sijtsema (bpetra) till Christian Koch (kochch) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 1]