Kursplan för Geografiskt informationssystem: Geografisk modellering i två och tre dimensioner

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-11-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnGeographic information system: Geographic modeling in two and three dimensions
 • KurskodAST121
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

Kurstillfället är inställt. För frågor kontakta utbildningssekreteraren för
 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45139
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Övning 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  • Jonas Tornberg

  Ersätter

  • AST120 GIS - Geografisk modellering i 2 o 3 dimensioner

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 40 hp i årskurs A1 eller motsvarande från jämförbara utbildningar (Väg- och vattenbyggnad, Industriell ekonomi). Kursen är även lämplig för dem som vill få en grundläggande kurs i geografisk informationshantering, så sökande även från andra program än ovanstående godtas. Kursen ges på Svenska. God datorvana krävs. Det är en fördel med viss kunskap i CAD, dock ej ett krav.

  Syfte

  Kursen syftar till att förmedla kunskap i att utnyttja geografiska data för olika tillämpningar i GIS (Geografiska Informations System) för att skapa, redigera, modellera, analysera och presentera kartinformation både i 2D och 3D. Kursen behandlar ett flertal tillämpningsområden som exempelvis samhällsplanering och trafikplanering i och utanför staden. Efter genomgången kurs kommer deltagarna att kunna använda sig av ett flertal GIS-verktyg som hanteras inom denna kurs.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - använda ett flertal metoder och verktyg för att hantera geografiska data (ESRI ArcGIS)
  - analysera och problemlösa via geografiska data/GIS i både 2D och 3D
  - presentera både i 2D och 3D via olika former av geovisualisering

  Innehåll

  Kursmoment 1 Under kursens första del kommer föreläsningar att varvas med praktiska övningar och teoripass för att träna förmågan att arbeta med grundläggande funktioner i GIS så som: - Insamling av geografisk data - Redigering av geografisk data - Modellering och Analys av geografisk data i 2D och 3D - Visualisering (geovisualisering) och presentation av geografisk data Vi kommer främst att arbeta med ESRI ArcGIS tillsammans med ett flertal tillägg och funktioner för analys och visualisering i 2D och 3D. Kursen kommer också att beröra andra programvaror för hantering av geografiska data. Kursmoment 2 Under kursens andra del genomförs ett projekt, antingen individuellt eller i grupp, där deltagarna tränar sig i användning av GIS för problemlösning och visualisering/presentation. Detta kursmoment kommer att genomföras med stöd av individuell lärarhandledning. Slutpresentation av projektet genomförs dels muntligt dels via plansch. Föreläsningar GIS - en introduktion av tekniker, metoder och tillämpningar inom ett stort antal områden. GIS 2D - analysmetoder, visualiseringstekniker och tillämpningar GIS 3D - visualiseringstekniker och tillämpningar

  Litteratur

  Utdelade kompendier och texter under kursens genomförande. Annan rekommenderad litteratur anges vid kursens introduktion.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänt fodras närvaro (minst 80%) på kursmoment 1 samt godkända inlämningar och presentationer.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2018-10-29: Inställd Ändrat till inställd av PA
    [Kurstillfälle 1] Inställt