Kursplan för Att undersöka arkitektur 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-01-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExploring architecture as material, color, light, and space 2
 • KurskodARK451
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • ARK450 Att undersöka arkitektur 2

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Svenska

  Syfte

  Kursen syftar till att studenter i årskurs 2 på kandidatnivån skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor och digitala färdigheter genom samarbete. Syftet är också att frigöra kreativitet och experimentlusta och att öva grupparbete. Kursen har ett tema: Att undersöka arkitektur genom digitala transformationer skall studenterna med hjälp av digitala och manuella verktyg och metoder i en designprocess undersöka, bearbeta och materialisera förändringar av objekt och rum.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Gestalta slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema med digitala och manuella verktyg och metoder.
  - Pröva att arbeta med experimentella kombinationer av digitala verktyg och metoder
  - Analysera och generera perspektiv på kursens tema.
  - Planera, genomföra och presentera en undersökning i grupp
  - Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen.

  Innehåll

  Kursernas olika teman behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kurserna avslutas med att varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

  Organisation

  Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag. Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper. Lärarlaget ansvarar för att varje student, under de två första åren på kandidatnivå, arbetar med kursens bägge teman. Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll. Studentgrupperna har tillgång till handledning under kursen.

  Litteratur

  Meddelas i samband med kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning/installation.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-01-21: Innehåll Innehåll ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Innehåll
   • 2019-01-21: Syfte Syfte ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Syfte
   • 2019-01-21: Organisation Organisation ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Organisation
   • 2019-01-21: Lärandemål Lärandemål ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Lärandemål