Kursplan för Att undersöka arkitektur 1

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-01-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExploring architecture as material, color, light, and space 1
 • KurskodARK446
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45136
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0114 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Ersätter

  • ARK445 Att undersöka arkitektur 1

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Svenska

  Syfte

  Kursen syftar till att studenter i årskurs 1 skall utveckla lärande inom ett antal arkitekturfrågor. Syftet är också att frigöra kreativitet och
  experimentlusta och att öva grupparbete. Kursen har ett tema:
  Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum. Inom temat med varierande uppgifter från år till år skall studenterna använda olika metoder
  för att undersöka hur material, färg och ljus kan påverka upplevelser av objekt och rum.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Att undersöka arkitektur som material, färg, ljus och rum
  - Redogöra för hur material, färg och ljus påverkar upplevelser av objekt och rum.
  - Pröva experimentella kombinationer av metod och genomförande.
  - Gestalta och presentera slutsatser och resultat av undersökningar inom kursens tema.
  - Planera och genomföra en undersökning i grupp.
  - Analysera sin egen roll och skapandeprocess i gruppen.

  Innehåll

  Kursens tema behandlas i föreläsningar, litteratur, seminarier och praktiska övningar. Studenterna delas in i arbetsgrupper. Kurserna avslutas med att
  varje grupp ger förslag till lösning av en uppgift inom ramen för kursens tema.

  Organisation

  Kurserna planeras och genomförs av ett lärarlag.
  Lärarlaget ansvarar för uppläggning och innehåll.
  Studentgrupperna delas in i arbetsgrupper som har tillgång till handledning under kursen.

  Litteratur

  Meddelas i samband med kursstart

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Studenterna examineras genom godkänt deltagande i kursens olika delar. För godkänt fordras ett aktivt deltagande i och godkänd redovisning av kursens övningar och undersökningar enligt utdelat kurs-pm. För godkänt krävs även deltagande vid slutkritik eller utställning/installation.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2019-01-14: Lärandemål Lärandemål ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Lärandemål
   • 2019-01-14: Innehåll Innehåll ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Innehåll
   • 2019-01-14: Syfte Syfte ändrat av Examinator/PA
    Omformulering av text under Syfte
   • 2018-12-17: Innehåll Innehåll ändrat av PA
    Omformulering av text under Innehåll
   • 2018-12-17: Organisation Organisation ändrat av PA
    Omformulering av text under Organisation
   • 2018-12-17: Lärandemål Lärandemål ändrat av PA
    Omformulering av text under Lärandemål
   • 2018-12-17: Syfte Syfte ändrat av PA
    Omformulering av text under Syfte