Kursplan för Datorvisualisering i 3 dimensioner

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer
 • KurskodARK430
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45113
 • Max antal deltagare30
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning 4,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp2,5 hp2 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska

Syfte

Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader och visualisera dessa på olika sätt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Använda digitala verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnadsverk och utemiljöer. Visualisera 3D-modeller Värdera och förklara budskapet i visualiseringen.

Innehåll

Större delen av kursen ägnas verktygen men stor medvetenhet i tillämpningsuppgifterna och ett kritiskt förhållningssätt uppmuntras.

Examination inklusive obligatoriska moment

För betyget godkänd krävs deltagande i föreläsningar och genomförda, godkända övningar.