Kursplan för Arkitektur: Aktuella frågor

Kursplan fastställd 2018-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitecture: Current issues
 • KurskodARK025
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45135
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0105 Projekt 4,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp3 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  90 hp i årskurs A1 och A2 eller motsvarande från jämförbar arkitektur- eller designutbildning. Svenska.

  Syfte

  Kursen syftar till -att studenterna under en termin realiserar ett projekt som byggs i 1:1 och som kommunicerar arkitekturfrågor till en tredje part, dvs någon form av utställning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Studenten ska efter avslutad kurs ha - Provat på utställningsmediets möjligheter och begränsningar - Arbetat med en rumslig gestaltning i skala 1:1 - Fått erfarenhet av vad det innebär att arbeta med ett verkligt projekt i en större grupp - Reflekterat över den egna och gemensamma arbetsprocessen och vilka kompetenser som behövs i ett sådant projekt

  Innehåll

  Kursen är en del av det arbete som i terminsslutet leder fram till studenternas vårutställning. Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska övningar, diskussioner och seminarier samt studiebesök. Dessa utformas i terminens första hälft som fem laborationer inom områdena aktuella utställningar, kommunikation och projektorganisation, tredimensionell gestaltning, text och layout, samt ljus. Parallellt med kursens laborationer driver studenterna självständigt arbetet med utställningen, med möjlighet till handledning av kursansvarig och utomstående lärare.

  Organisation

  Kursen är en frivillig kurs på 4,5p, där 3p ligger under tvärskursen ¿Att undersöka arkitektur¿ och ersätter denna. Övrig undervisning äger rum på kvällar, helger och lov. Antal studenter är begränsat till 20 st. Utöver kursen finns också avsatta medel för produktion av utställningen samt en studentdriven förening som gör det möjligt att söka stipendier och sponsring.

  Litteratur

  Kurslitteratur presenteras vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För examination krävs att studenten - Tagit aktiv del av arbetet i gruppen - Närvarat på föreläsningar och laborationer - Arbetat med den praktiska utställningsproduktionen - Deltagit i utvärdering