Kursplan för Från idé till färdig byggnad

Kursplan fastställd 2017-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnFrom concept to existing building
 • KurskodAFT106
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45128
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0112 Projekt, del A 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp
  0212 Projekt, del B 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   Ersätter

   • AFT105 Från idé till färdig byggnad

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper

   För behörighet krävs godkänt i nedanstående kurser eller motsvarande: AFT 061 Boendets rum ARK 063 Stadsbostaden

   Syfte

   - Träna att göra arkitekt- och byggritningar - Träna sig att gestalta och kommunicera i olika skalor - Få insikt i byggprocessen och dagens träbyggnadsteknik genom praktiskt genomförande (modell). - Få känsla för detaljens betydelse genom modellbygge.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Projekt - förstå principerna för hur man presenterar en liten byggnad genom arkitekt- och byggritningar. - förstå byggnadens uppbyggnad och konstruktion. - förstå detaljernas betydelse för uttryck och kvalitet. - förstå den praktiska byggprocessen genom det egna projektet. Moment CAD-från skiss till presentation - tillämpa CAD i skissande - tillämpa CAD i färdigställande av arkitektritningar enligt branschstandard.

   Innehåll

   Studenterna gör erforderliga arkitekt- och byggritningar till en liten (10-20 kvm) byggnad av trä samt bygger skalenlig modell, 1:10. Studenterna mängd-, kostnads- och konstruktionsberäknar det egna projektet. Kursen påbörjas i juni och avslutas i september.

   Organisation

   Kursen organiseras i föreläsningar och teoretisk/praktiska moment.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   För betyget godkänd krävs godkända ritningar och modell.