Kursplan för Kropp, rum, bilder

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBody, space, image
 • KurskodAFO170
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45112
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0194 Övning 3 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45129
 • Max antal deltagare40
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0194 Övning 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Svenska.

Syfte

Deltagarna i denna 2-poängskurs arbetar efter en fastlagd studieplan som behandlar olika aspekter på teckning efter levande modell. Syftet är att utveckla färdigheter i teckning. Att försöka finna sambandet mellan ett studium av människokroppen i vila och rörelse i förhållande till det omgivande rummet och arkitektonisk formgestaltning. Att i studier av människokroppen fundera över hur människan agerar i de rum som skapas inom arkitekturen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- förstå samband mellan ljus/skugga och upplevd form. - förstå samband mellan tyngdpunkt, balans, stöd, yta och kroppen. - visa färdigheter i teckning.

Innehåll

Kursen omfattar 16 studietillfällen á 3 tim med arbete efter modell med bl a följande delmoment: 1. Anatomi - föreläsning, demonstration och övning, 2x3 tim 2. Den konstnärliga traditionen i figurteckning, 3 tim 3. Figur i rum, 2x3 tim 4. Figur i rörelse, 2x3 tim 5. Kroki - linjeteckning, 2x3 tim 6. Formteckning - ljus och skugga, 2x3 tim 7. Gestaltning av sinnesstämningar Kursen avslutas med ett övningsmoment där deltagarna individuellt skall sammanställa sina teckningar i en tematisk redovisning av kursens innehåll. Denna sammanställning skall ge material till en gemensam utställning.

Litteratur

Peter Dahl: Modellteckningens grunder Kenneth Clark: The Nude Barcay: Anatomy for artists Liam Brady: The psychology of the nude samt stenciler från avdelningen.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt betyg på kursen krävs närvaro i samtliga övningsmoment och godkänt resultat av arbetet. Genomförd och godkänd slutredovisning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-01-20: Examinator Examinator ändrat från Johan Linton (linton) till Peter Christensson (peter) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 2]
  • 2020-01-20: Examinator Examinator ändrat från Johan Linton (linton) till Peter Christensson (peter) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]