Kursplan för BIM - Building information modelling

Kursplan fastställd 2018-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnBIM - Building information modelling
 • KurskodADM025
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKARK
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeArkitektur
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 45126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0101 Övning 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Behörighet

  Information saknas

  Kursspecifika förkunskaper

  Svenska.

  Syfte

  Kursens syfte är att utveckla studentens förmåga att med digitala BIM-verktyg och metoder bygga 3D-modeller av byggnader för visualisering och byggprojektering.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Använda digitala BIM-verktyg för skapande av 3D-modeller av byggnader. Värdera och förklara värdet av olika modellerings- och visualiseringsmetoder.

  Innehåll

  Större delen av kursen ägnas verktygen men stor medvetenhet i tillämpningsuppgifterna och ett kritiskt förhållningssätt uppmuntras.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänd krävs deltagande i övningar och godkända inlämnade övningsuppgifter.