Kursplan för Fortsättningsprojekt

Kursplan fastställd 2018-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced project proposal methods
 • KurskodACE020
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Projekt 4 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp2,5 hp
  0218 Inlämningsuppgift 3,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp2 hp

   I program

   Examinator

   • Mihail Serkitjis

   Behörighet

   Information saknas

   Kursspecifika förkunskaper


   Syfte

   Kursens syfte är att ge deltagaren möjlighet att komplettera sin tidigare yrkesutbildning med såväl verktyg som metodträning inför avancerat projektarbete.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1. Samverka konstruktivt med uppdragsgivare, avnämare, medarbetare och övriga intressenter för att utveckla formulering av och lösning till en komplex frågeställning.
   2. Tillämpa färdigheter från tidigare kommunikationskurs och inledande projektkurs.
   3. Omsätta yrkesspecifika teknik- eller arkitekturkunskaper i praktiken (t ex göra ritningar och modeller) för att lösa en avancerad projektuppgift.
   4. Tillämpa verktyg och metoder som är relevanta inom verksamhetsområdet.

   Innehåll

   • Möten med ämneskunnig handledare för projektuppföljning.
   • Möten med övriga intressenter för växelverkan.
   • Medverkan i utvalda moment i Chalmers reguljära utbildningsutbud.

   Organisation


   Examination inklusive obligatoriska moment

   Redovisning/examination sker löpande under läsperioden och bygger på aktivt deltagande i kursen samt på inlämnad rapport och presentation av valt projekt. Vid examinationen tas även hänsyn till utbyte och medverkan i andra reguljära kursmoment.