Kursplan för Inledande projekt

Kursplan fastställd 2018-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory project
 • KurskodACE010
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareKPMUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 82112
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0118 Projekt 12 hp
Betygsskala: UG
6 hp6 hp
  0218 Inlämningsuppgift 3 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp1,5 hp

    Examinator

    • Mihail Serkitjis

    Behörighet

    Information saknas

    Kursspecifika förkunskaper


    Syfte

    Kursens syfte är att ge deltagaren utrymme att komplettera sin tidigare yrkesutbildning med såväl verktygs- och metodträning som träning att arbeta i projekt.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    • Identifiera egna behov av kompetensutveckling.
    • Samverka konstruktivt med medarbetare med olika kompetenser för att genomföra en projektuppgift.
    • Kommunikattionsmål som bygger vidare på färdigheter från kommunikationskurs.
    • Omsätta sina specifika teknik- eller arkitektkunskaper i praktiken (t ex göra ritningar eller modeller) för att lösa delar av en projektuppgift.
    • Uppvisa ökad verktygs- och/eller metodkompetens.

    Innehåll

    • Introduktion till arbete i projektform, projektplanering
    • Möten med ämneskunnig handledare för projektuppföljning
    • Medverkan i utvalda moment i Chalmers reguljära utbildningsutbud

    Kursen bygger på att deltagarna tar aktivt ansvar för den egna inlärningen och kompetensutvecklingen.

    Organisation

    Föreläsningar samt läsning av relevant litteratur med hänsyn till egna behov av kompetensutveckling. Övningar med syfte att bekanta sig med lämpliga verktyg inom respektive ämnesområde. Deltagarna förväntas vara väl förberedda inför varje möte med handledarna.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Examination sker genom inlämning samt redovisning av valt projekt. Redovisning/examination sker under perioden och bygger på dels identifiering av egna kompetensutvecklingsbehov och dels det utbyte som medverkan i reguljära andra kursmoment givit.
    För slutbetyg krävs godkänt rapport och presentation av projektet samt aktivt deltagande.