Kemiteknik med fysik

300 hp (civilingenjör)

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med specifika egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränslandet mellan fysik och kemi. Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Kemiteknik med fysik

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer bredden på kurserna att öppna dörrar inom avancerad beräkningskemi och fysik men även process-, regler- och energiteknik samt strömningsmekanik. Utformningen med återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform samt inom förutbestämda tidsramar. 

Under utbildningens två första år läser du omfattande kurser i matematik, kemi och fysik. Ämnet kemiteknik introduceras under det andra året tillsammans med kurser i bland annat transportprocesser och reglerteknik. Under tredje året läser du ytterligare kemiteknik men också fysik- och kemikurser samt kemisk miljövetenskap.  

Kemiteknikkurserna lär dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar samt hur den dimensioneras, styrs och regleras för ekonomisk och miljövänlig drift. Kurserna inom kvantfysik, teoretisk kemi och fasta tillståndets fysik möjliggör fördjupning inom fysik och nanoteknik. Den unika kombinationen av kunskaper i matematik, kemi och fysik ger dig stora valmöjligheter för masterstudierna. År fyra och fem studerar du inom ett valt masterprogram, med möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.  

Kandidat- och examensarbeten är riktiga forskningsprojekt som utförs på plats hos forskargrupper på Chalmers eller inom forskningsbedrivande industri. Projekten kan till exempel handla om materialvetenskapliga frågeställningar där kompetens inom olika discipliner behövs. 

Arbetsområden

Många civilingenjörer i kemiteknik med fysik specialiserar sig på matematisk modellering i form av beräkningar och simuleringar. Andra typiska uppgifter är produkt- och processutveckling. Det kan handla om design, optimering, styrning och reglering, men också om att förutsäga nya ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper. Som färdig civilingenjör kan du också arbeta med projektering av kemitekniska anläggningar eller som teknisk säljare. Din kompetens öppnar för karriärvägar inom till exempel process-, kemi-, och energiteknik samt fordonsindustri. En civilingenjörsexamen i kemiteknik med fysik är även en utmärkt plattform för fortsatta forskarstudier.​ ​

Matematik- och fysikprovet

En del del av platserna till det här programmet tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Kemiteknik med fysik är välkomna att göra provet.
 ​​

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Applied mechanics 
Complex adaptive system​s
Engineering mathematics and computational science
Industrial ecology
Innovative and sustainable chemical engineering
Lärande och ledarskap
Materials chemistry
Nanotechnology 
Physics
Sustainable energy systems
Systems, control and mechatronics

  
​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.