Kemiteknik med fysik

300 hp (civilingenjör)

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med speciella egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränsområdet mellan fysik och kemi.Utbildningens innehåll

Dekorativ bild Kemiteknik med fysik

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer bredden på kurserna öppna dörrar inom bland annat fysik, process- och energiteknik samt beräkningskemi, reglerteknik och strömningsmekanik. 

Under utbildningens två första år läser du omfattande matematik-, fysik och kemikurser. Kemiteknik introduceras under det andra året tillsammans med kurser i bland annat transportprocesser och reglerteknik. Tredje året läser du ytterligare kemiteknik men också fysik- och kemikurser samt kemisk miljövetenskap. 
Kemiteknikkurserna lär dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar samt hur den dimensioneras, styrs och regleras för ekonomisk och miljövänlig drift. Kurserna inom kvantfysik, teoretisk kemi och fasta tillståndets fysik möjliggör fördjupning inom fysik och nanoteknik.  

Utformningen med återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform samt inom förutbestämda tidsramar. Kandidat- och examensarbeten är ofta kopplade till riktiga forskningsprojekt.  

År fyra och fem studerar du inom ett valt masterprogram, med möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.  ​

 

Arbetsområden

Många specialiserar sig på matematisk modellering. Det kan handla om design, optimering, styrning och reglering, men också om att förutsäga nya ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper. Som färdig civilingenjör kan du också arbeta med projektering av kemitekniska anläggningar eller som teknisk säljare. Din kompetens öppnar för karriärvägar inom kemisk och energiteknisk industri, men förbereder dig också på att forska.

Matematik- och fysikprovet

En del studenter tas in på betyg och en del av platserna tillsätts på grundval av ett särskilt antagningsprov. Alla sökande till Kemiteknik med fysik är välkomna att göra provet.
 ​​

Valbara masterprogram (årskurs 4 och 5)​

Applied mechanics 
Complex adaptive system​s
Engineering mathematics and computational science
Industrial ecology
Innovative and sustainable chemical engineering
Lärande och ledarskap
Materials chemistry
Nanotechnology 
Physics
Sustainable energy systems
Systems, control and mechatronics

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Sidansvarig Publicerad: må 11 okt 2021.