Kemiteknik

180 hp (högskoleingenjör)

Kemi och kemiteknik behövs inom allt från tillverkning av alternativa bränslen till läkemedel och miljövård. Din framtida arbetsplats finns på en forsknings- och utvecklingsavdelning, i laboratoriet, i produktionen eller möjligtvis i rollen som försäljare. För att ge dig de bästa förutsättningarna i yrkeslivet lägger utbildningen stor vikt vid ett nära samarbete med industrin.


Utbildningens innehåll

Dekorativ bild för kemiteknik

Ämnesmässigt ger utbildningen dig både en praktisk och teoretisk grund att stå på. I de praktiska momenten, läggs mycket fokus på teknik som du kommer att kunna arbeta med i din framtida yrkesroll. Det kan vara i användning av laborativa analysmetoder, eller kunskap om tekniska utrustningar.  

I början av utbildningen läggs en naturvetenskaplig grund, med flera kemi- och matematikkurser, som följs av kurser i kemiteknikämnen med moderna industriella tillverkningsmetoder, vilket ger dig  en bredare ingenjörsmässig grund. Som yrkesverksam kemiingenjör behöver du dock kunna mycket mera, så därför läser du också kurser i miljö, ekonomi och kommunikation. Dessutom finns möjligheten att i ett senare skede välja en kurs där du gör praktik på ett företag, samt att läsa delar av utbildningen utomlands. För att öka dina möjligheter i en alltmer internationell värld, tränas du också i engelska, framförallt genom att kurserna på höstterminen i årskurs tre ges på engelska. 

Programmet har i jämförelse med civilingenjörsprogrammet en profil som är mer praktiskt inriktad. Det har också många inslag som syftar till att förbereda dig för din kommande yrkesroll: Du kommer att få goda kunskaper om arbetsmarknaden genom ett flertal studiebesök på företag. Du arbetar också ofta i projektform, och i karriärplanering och kursreflektioner under programmets gång kommer du att öka din självkännedom och knyta ihop kurskunskaper och insikter om arbetslivet med det som är viktigt för dig.  
 
Om du vill fortsätta dina studier efter att du har tagit ut din examen så finns det också möjligheter att läsa vidare på ett masterprogam. 

länk till formulär

Arbetsområden

Inom den kemiska tillverkningsindustrin är arbetsområdena många. Du kan till exempel arbeta med produktion och utveckling av nya miljövänliga produkter såsom biodiesel, vattenreningskemikalier, färger, limmer och plaster. Pappers- och massaindustrin, processindustrin, samt läkemedelsindustrin är stora arbetsgivare. Du kan arbeta på stora företag, som exempelvis AstraZeneca, Nouryon, Borealis, Essity och Volvo, men lika gärna få arbete på mindre företag eller forskningsinstitut.​ 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Programöversikt ppnas i Studentportalen)

Sidansvarig Publicerad: fr 11 nov 2022.