Syntolkning: Porträtt av Åsa Valadi

Volvo och Chalmers anordnar konferens om framtida transporter

​Hallå där, Åsa Valadi, projektledare för Volvokoncernens partnerskapskonferens som Chalmers är värd för i år, och som går av stapeln den 11-13 september. Framtida transporter är temat, vad händer mer? 
​Vilka är det som samlas?
Det är Volvokoncernens akademiska partners, där Chalmers är ett av fem utvalda lärosäten. De övriga är Penn State University i USA, INSA Lyon i Frankrike och Mälardalens och Skövdes högskolor i Sverige. Tillsammans med representanterna för AB Volvo blir vi omkring 50 deltagare.

Vad kommer de här tre dagarna att handla om?
Syftet är att samlas för att utveckla gemensamma forskningsidéer på temat "omställning till framtida transporter". Fokus är bland annat nya bränslen, autonoma transporter och digitaliserad produktion. En session handlar om att utveckla idéer för nya industrinära studentprojekt. Utöver workshops i de parallella sessionerna blir det även studiebesök på AstaZero och på Volvo Bus Experience Center. Tredje dagen samkör vi med Chalmers initiativseminarium om elektromobilitet.

Vad innebär ett sådant här samarbete för Chalmers?
Chalmers har en stark tradition av att samarbeta med industrin. I analyser som mäter forskningssamverkan med industrin t ex CWTS Leiden ranking hamnar Chalmers återkommande bland de tio bästa i världen. Denna konferens är ytterligare ett konkret bevis för hur vi knyter samman forskare och studenter med industrins behov för att möta samhällsutmaningar. Projekten handlar till exempel om hållbara transportsystem och om trafiksäkerhet.

Vad hoppas ni att det ska ge deltagarna?
Vi hoppas att konferensen kommer att stärka det redan goda samarbetet som finns mellan Volvokoncernen och deras akademiska partners samt inspirera till nya forskningsprojekt och studentsamarbeten som kan bidra till hållbara transporter framöver.

Chalmers har sedan många år tillbaka ett samarbete om studentprojekt med Penn State University. Kan du berätta lite mer om det?
Projekten är samarbeten på BSc-nivå mellan Chalmers, Volvokoncernen och Penn State University. Volvo bidrar med projektförslag med frågeställningar de vill ha hjälp med, varefter studentgrupper bestående av tre studenter från varje lärosäte och en handledare på varje lärosäte samarbetar under vårterminen via Skype för att hantera frågeställningarna och föreslå lösningar. Mot slutet av terminen skriver studenterna en gemensam projektrapport. Volvokoncernen har hittills bidragit med finansiering så att de båda studentgrupperna kunnat besöka varandra och lyssna på projektpresentationerna i slutet av våren. Det är mycket uppskattat.Intervju: Nina Silow
Foto: Carina Schultz

Publicerad: to 30 aug 2018. Ändrad: to 06 sep 2018