Självkörande, utsläppsfritt och delat – rätt väg till ett hållbart transportsystem?

Hur kan ett nytt, annorlunda transportsystem se ut, och hur når vi dit? Vad behöver göras, och av vem? Se filmen där chalmersforskare sammanfattar tre viktiga trender för framtidens transportsystem. I Almedalen fortsätter vi samtalet.

Sverige har chans att ta ledningen i omställningen av transportsystemet. För att kunna genomföra en kraftfull och måldriven omställning till ett välfungerande, koldioxidneutralt, säkert och energieffektivt transportsystem krävs en samlad insats. Men samsyn kring målen saknas ännu. Alla känner inte heller till de förutsättningar och möjligheter som forskning och industri kan erbjuda.

Ledande transportforskare ger här en bild av läget och presenterar visioner om det framtida transportsystemet med fokus på förnybara bränslen, delade transporter och autonoma fordon. Idéer och utmaningar diskuteras av en panel av experter från politiken, akademin, näringslivet och offentliga sektorn. Är Sverige berett att ställa om transportsystemet så att de fossila utsläppen från trafiken försvinner till 2030? Går det att nå svensk samsyn?


I filmen ovan sammanfattar några av Chalmers transportforskare tre viktiga trender för framtidens transportsystem. I Almedalen fortsätter vi samtalet.


Paneldeltagare:
Karin Svensson Smith, ordförande i Trafikutskottet (mp)
Jessica Rosencrantz, vice ordförande i Trafikutskottet (m)
Tord Hermansson, biträdande forskningschef, Volvo Car Group
Malin Andersson, enhetschef Utveckling och internationellt, Göteborgs stad
Elna Holmberg, föreståndare, Swedish Electromobility Centre
Frances Sprei, forskare, Chalmers
Fredrik von Corswant, föreståndare Revere, Chalmers

Moderator: Johan Wester

 Följ seminariet live på https://sv-se.facebook.com/VastsvenskaArenan/

Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet, Almedalen
Tid: tisdag 3 juli kl 13.30-14.30

Alla Chalmers aktiviteter i Almedalen


Publicerad: on 27 jun 2018. Ändrad: ti 03 jul 2018