Audio description: Autumn at Chalmers

PhD Autumn School på Chalmers, ansök senast 26 augusti (förlängt)

​I framtiden kommer vi bara att tänka på träbyggnader som platser för boende och arbete, utan också som "tillfälliga lagringsplatser för kol", som i det ideala fallet kan cirkuleras till nya byggnader. Vill du lära dig mer om detta, ansök till Sustainable Land Use and Urban Transition: Design for Deconstruction in Wood PhD Autumn School på Chalmers.

16-29 september hålls Climate-KICs PhD Autumn School på Chalmers, och vi hälsar dig välkommen att deltaga för att lära om och praktisera olika verktyg för systeminnovationer, träffa intressenter och experter, och arbeta i en multidisciplinär miljö.

PhD Autumn School på Chalmers är öppen för:
- Climate-KIC PhD-studenter, (kostnad täcks av Climate-KIC).
- PhD-studenter utanför Climate-KIC med ett stort intresse för klimatförändring, (kostnad 800 EUR).
- Doktorander med framstående kompetens och stor motivation att deltaga, (kostnad 800 EUR).
Resekostnader till och från skoldestinationen bekostas av respektive deltagare.

Läs mer om PhD Autumn School på Chalmers: Flyer PhD Autumn School på Chalmers 2018 (eng.)
OBS! Ansökningstiden har förlängts till 26 augusti 2018.

Välkommen till Chalmers i höst!
Kategori
Plats: Chalmers, Göteborg, Sverige
Tid: 2018-08-26 00:05
Sluttid: 2018-08-27 00:05

Publicerad: on 08 aug 2018. Ändrad: må 13 aug 2018