Advances in Architectural Geometry (AAG) 2018 på Chalmers


Advances in Architectural Geometry (AAG) är en konferens inom området arktiektonisk geometri. Konferensen återkommer vartannat år och 22-25 september 2018 står Chalmers värd för arrangemanget.

Geometri spelar en allt viktigare roll inom samhällsbyggnation, och modern geometrisk databehandling tillhandahåller ett antal olika verktyg för effektiv design, analys och produktion av komplexa former. På konferensen presenteras såväl teoretiskt och praktiskt arbete kopplat till nyheter inom geometrins utveckling. Årets konferens anordnas 22-25 september på Chalmers campus Johanneberg.

22-23 september: workshops.
24-25 september: seminarier.
Plats: Chalmers, campus Johanneberg.

Registreringen är öppen. Välkommen!

Läs allt om konferensen och anmäl dig på AAG2018:s hemsida: www.architecturalgeometry.org/aag18/
Kategori Konferens; Workshop
Plats: Campus Johanneberg, campus,
Tid: 2018-09-22 09:00
Sluttid: 2018-09-25 17:00

Publicerad: må 09 jul 2018. Ändrad: on 11 jul 2018