Advances in Architectural Geometry (AAG) 2018 poster

Advances in Architectural Geometry (AAG) 2018 på Chalmers

Advances in Architectural Geometry (AAG) är en konferens i gränslandet mellan arkitektur, ingenjörskonst och matematik. Konferensen återkommer vartannat år och 22-25 september 2018 står Chalmers värd för arrangemanget. 

När arkitekturens form och rum skapas och förverkligas har tillgången till bra digitala design- och produktionsverkyg stor betydelse. Utvecklingen inom området går snabbt och idag kan komplexa former både hos byggnader och på materialnivå ritas och produceras med stor noggrannhet. På konferensen presenteras såväl teoretiskt som praktiskt arbete kopplat till denna utveckling. Årets konferens anordnas 22-25 september på Chalmers campus Johanneberg.
22-23 september: workshops.
24-25 september: seminarier.
Plats: Chalmers, campus Johanneberg.

Registreringen är öppen. Välkommen!

Läs allt om konferensen och anmäl dig på AAG2018:s hemsida: www.architecturalgeometry.org/aag18/
​​
Kategori Konferens; Workshop
Plats: Campus Johanneberg, campus,
Tid: 2018-09-22 09:00
Sluttid: 2018-09-25 17:00

Publicerad: må 09 jul 2018. Ändrad: fr 14 sep 2018