​​

Tillverkningsprocesser

Inom det här området fokuserar vi på forskning om miljömässigt gynnsamma tillverkningsprocesser som är både resurs- och energieffektiva för såväl traditionella som nya material. Till exempel utvecklar vi nya tekniker för att skapa högpresterande sintrade produkter och blyfri mässing. Här är additiv tillverkning av metaller ett nytt forskningsfält.​


Profilområdesansvarig
Prof Lars Nyborg
lars.nyborg@chalmers.se
+46-31-772 12 57
 

Aktiva forskningsfält 

Våra aktiva fält adresserar aktuella frågor och kan därför justeras över tid. Dessa är de nuvarande aktiva forskningsfälten för tillverkningsprocesser:


Additiv tillverkning

Additiv tillverkning, utskrift av 3D-konstruktioner i metall, kan komplettera eller ersätta traditionell tillverkning genom att möjliggöra konstruktioner av lägre vikt med mindre mängd material, mindre batcher och en högre grad av kundanpassning. Forskningen kommer att inriktas på metallmaterial och komponenter med inre struktur gjord med 3D-utskriftstekniker. Det inkluderar pulvermetallurgi, utformningen av lämpliga interna strukturer för olika mekaniska tillämpningar, numerisk analys och optimering, produktion av testmaterial, och mekanisk provning av det framställda materialet för att bestämma elastiska, plastiska och utmattningsegenskaper.
Kontakt:
Prof Lars Nyborg, e-post: lars.nyborg@chalmers.se, tel: 031-772 12 57
Prof Christer Persson, e-post: , tel: 031-772 12 51
Assoc Prof Eduard Hryha, e-post: hryha@chalmers.se​, tel: 031-772 27 41

Komponenttillverkning och funktionella ytor

Fokus ligger på moderna bearbetningsprocesser och pulvertekniska metoder. I synnerhet hanteras forskning som kombinerar teoriutveckling, förverkligandet av ny bearbetning och ökad kunskap om materialrelaterade aspekter inom tillverkning. I det senare ingår anpassning av processer för produktoptimering och minimering av processteg. Här finns ett tätt samarbete med Lunds universitet.
Kontakt:
Prof Lars Nyborg, e-post: lars.nyborg@chalmers.se, tel: 031-772 12 57​
Prof Jan-Eric Ståhl, e-post: jan-eric.stahl@iprod.lth.se, tel: 046-222 85 95


Mikro-tillverkning

Forskningen inom detta område syftar till att underlätta för bildandet av en storskalig tillverkningsindustri som baseras nya innovativa material och processkoncept för mikrotillverkning. Aktiviteterna inkluderar bildandet av begrepp samt forskning och utveckling av metall-nano-polymera kompositmaterial och tillhörande tillverkningstekniker i industriell skala. I fältet ingår också att studera produktionsmetoder och material för energilagring baserade på kolbaserade nanomaterial speciellt för så kallade "super capacitors"​.​
Kontakt:
Prof Johan Liu, e-post: johan.liu@chalmers.se, tel: 031-772 30 67
Ass Prof Yu Cao, e-post: yu.cao@chalmers.se, tel: 031-772 12 52
Prof Peter Enoksson, e-post: peter.enoksson@chalmers.se, tel: 031-772 18 68

Multifysiska metoder och processutveckling

För närvarande baseras validering av lackering, svetsning och hartsinfusionsprocesser framför allt på individuella erfarenheter och fysiska mätningar. Forskningen inom detta fält vill i stället utveckla nya virtuella verktyg för detta med möjlighet att optimera processerna till att bli mer miljövänliga, energi- och kostnadseffektiva, samt ge en högre produktkvalitet.
Kontakt:
Ass prof Fredrik Edelvik, e-post: fredrik.edelvik@fcc.chalmers.se, tel: 031-772 42 46
Prof Håkan Nilsson, e-post: hakan.nilsson@chalmers.se, tel: 031-772 14 14
Prof Ragnar Larsson, e-post: ragnar.larsson@chalmers.se, tel: 031-772 52 67

Processmodellering och nya material

Här ligger fokus på modellering och numerisk simulering (finit elementmetod) av tillverkningsprocesser
som skärande bearbetning och svetsning. Målet är en hållbar tillverkningsprocess där alla processer modelleras virtuellt före användning. Forskningen inom det här fältet är därför inriktad på att skapa en bas för realistisk modellering av tillverkningsprocesser (t.ex. bearbetning) samt att validera utvecklade modeller med experiment. 
Kontakt:
Prof Ragnar Larsson, e-post: ragnar.larsson@chalmers.se, tel: 031-772 52 67
Prof Lennart Josefson, e-post: lennart.josefson@chalmers.se, tel: 031-772 15 07
Prof Christer Persson, e-post: christer.persson@chalmers.se, tel: 031-772 12 51
Prof Peter Krajnik, e-post: peter.krajnik@chalmers.se, tel: 031-772 13 11
Prof Uta Klement, e-post: uta.klement@chalmers.se​, tel: 031-772 12 64


Du kanske också är intresserad av vad vi gör inom Produktionssystem och Produktutveckling​.

Publicerad: ti 22 mar 2011. Ändrad: ti 01 nov 2016