Pågående projekt


 
Five star campus samlar, visualiserar och kommunicerar olika projekt och satsningar på Chalmers campus inom hållbarhetsområdet.

Chalmers kraftcentral

Chalmers kraftcentral är en avancerad energiforskningsanläggning på campus Johanneberg.
Här bedrivs spetsforskning inom förbränning och förgasning av biomassa i en storskalig forskningspanna samt flamförbränning och koldioxidinfångning. Kraftcentralen förser dessutom campus med el, värme, kyla och tryckluft.
 
 

Dome of Visions

På Lindholmen byggs nu Dome of Visions som är en innovativ, kupolformad byggnad i trä och transparent plast med en diameter på över 20 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och stadsodlingar för att kunna vara självförsörjande på det gröna.
 

Om du som jobbar på Chalmers vill anordna ett event i Dome of Visions, kontakta Anna Näsbom.
Observera att det bara är möjligt att boka in events i Dome of Visions som har koppling till våra teman – hållbarhet eller innovation och med människan i fokus.
Läs mer om Dome of Visions (extern webbplats)
 

S3  Test av självkörande minibuss

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden och minska behovet av parkeringsplatser. Projektet är ett samverkansprojekt med 16 parter, däribland RISE, Chalmers, Chalmersfastigheter, Ericson och Göteborgs Stad. Målet är att gemensamt utforma och testa nya delade mobilitetslösningar för att stärka Göteborgs och Västra Götalandsregionens rörlighet. Första testet görs på campus Johanneberg och rutten kommer innehålla tre hållplatser: Chalmersplatsen, Johanneberg Science Park och biblioteket. Efter sommaren fortsätter testerna på Lindholmen.
Läs mer om S3 (extern webbplats)
Följ bussen i realtid på campus Johanneberg (extern webbplats)​

Solceller på campus Johanneberg

Ett stort antal solceller ska nu installeras på lämpliga tak på campus Johanneberg. Solcellerna kommer att täcka ungefär 4200 kvadratmeter tak, fördelat på åtta byggnader och ingå i olika forskningsprojekt. Installationerna börjar under våren 2018.

 

Solar Initiative

I dagens solceller går en stor del av solenergin till spillo. Men forskare på Chalmers har en idé som kraftigt kan förbättra effektiviteten. De har redan visat att principen funkar i labbet – nu har forskningen flyttat ut på campus för att fortsätta i verklighetens förhållanden. 
Solar InitiativeEpishine

Med utgångspunkt i forskning från Chalmers och Linköpings universitet producerar startup-företaget Epishine organiska solceller som nu testas på ett antal ställen på campus Johanneberg. Solcellerna som testas är millimetertunna, böjliga och formbara solceller för strömförsörjning av internet of things-prylar.

Epishine (extern webbplats)


 

FED – Fossilfree Energy District

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas under 2017−2019 på campus Johanneberg som utgör själva testbädden. Projektet är ett EU-projekt med nio samarbetspartners från akademi, näringsliv och samhälle.

FED (extern webbplats)

IRIS

 IRIS (Integrated and Replicable Solutions for Co-creation in Sustainable Cities) är ett femårigt EU-​projekt som startade 1 oktober 2017. Inom IRIS ska nya lösningar testas för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT, och ett särsilt fokus ligger på campus Johanneberg. Projektet koordineras av Johanneberg Science Park, i samarbete med Chalmers och sju andra parter.

IRIS (extern webbplats)


 

HSB LivingLab

HSB Living Lab är ett unikt forsknings- och samarbetsprojekt som drivs tillsammans med Johanneberg Science Park och HSB samt ytterligare nio partners. På Campus Johanneberg uppfördes under 2016 ett flerbostadshus där ca 30 studenter idag bor. Samtidigt som huset fungerar som bostad fungerar det också som laboratorium för Chalmers forskare och det ger en unik möjlighet att forska på hållbara innovationer i verkliga boendemiljöer. 
HSB Living Lab (extern webbplats)

Riksbyggen Positive Footprint Housing

Riksbyggen, Chalmers, Göteborgs universitet och Johanneberg Science Park samarbetar kring konceptet Positive Footprint Housing och pilotprojektet Brf Viva är ett fullskalelaboratorium som uppförs mellan Guldheden och Chalmers campus. Forskningen handlar om bland annat energiproduktion, mobilitetslösningar, materialval och byggmetoder.
Riksbyggen Positive Footprint Housing (extern webbplats)

Challenge Lab 

Challenge Lab är en arena  som behandlar hållbarhet ur ett brett perspektiv och i den förberedande kursen ”Leadership for Sustainable Transitions” används Chalmers campus som fallstudie. I kursen tar studenterna sig an framtidens globala utmaningar och hittar konkreta lösningar på verkliga problem. Idéer genererade i labbet har vid ett antal tillfällen utvecklas till start-ups och kopplats Chalmers campusområden.
Challenge Lab (extern webbplats)

 

Electricity

Vilknya möjligheter skapas när kollektivtrafiken i en stad elektrifieras? Forskning på Chalmers fokuserar bland annat på buller, miljö, säkerhet, teknik, beteende och hållbarhet. Som forskningsarena används nya busslinje 55, som går mellan Chalmers båda campus vid Lindholmen och Johanneberg i Göteborg. På campus Lindholmen är ändstationen för buss 55 utformad som en inomhushållplats där bussen också laddas och där forskning bedrivs på inomhusklimatet. På campus Johanneberg ingår ändhållplatsen i projekt Tysta Offentliga Rum (TOR), där ny teknik testas för att skapa stilla och dämpade rum i staden.​

Publicerad: må 18 maj 2015. Ändrad: on 03 okt 2018