Lunchseminarium_AoA-E-o-T_180314
​SOL:ar Sinisa Krajnovic (Transport) och Maria Grahn (Energi) med dagens föredragshållare Peter Kasche (Energimyndigheten) och Lars Davidson (Chalmers, Mekanik och Maritima vetenskaper).

Välbesökt lunchseminarium om FFI-projekt

När styrkeområdena Transport och Energi dukade upp till lunchseminarium om framgångsrika, industrirelevanta forskningsprojekt, med fokus på FFI, visade sig ämnet vara mycket intressant - trots att antalet platser fördubblades fylldes seminariet direkt. 
Styrkeområden Transport och Energi välkomnade i veckan som gick Peter Kasche, från Energimyndigheten, och Lars Davidson, från institutionen för Mekanik och Maritima vetenskaper, till ett lunchseminarium i ämnet Framgångsrika, industrirelevanta forskningsprojekt - med fokus på FFI, (fordonsstrategisk forskning & innovation). 

Peter Kasche presenterade Energimyndighetens syn på FFI-projekt, vad man ska tänka på vid ansökan och  vad som gör ett FFI- projekt framgångsrikt, och Lars Davison delade med sig om sina erfarenheter från tidigare och nuvarande FFI-projekt.

Det var många som kom för att lyssna på dagens presentationer. Trots att antalet platser till lunchseminariet utökades till det dubbla, fylldes de mycket snabbt. Väl på plats följdes också båda presentationerna uppmärksamt och efteråt vidtog en engagerad och intresserad frågestund. Det blev uppenbart att FFI-projekt var ett ämne av stort intresse.

Publicerad: må 19 mar 2018. Ändrad: ti 20 mar 2018