Utlysning från Göteborgs Energi - unga forskare energisektorn
​Foto: Göteborg Energi

Utlysning från Göteborg Energi

​Göteborg Energis stiftelse för forskning och utveckling riktar utlysning till unga forskare inom energisektorn. Ansök senast 15 mars 2018!
Har du forskningsfrågor som går att tillämpa på energisektorn men saknar finansiering? Göteborg Energis Stiftelse för forskning och utveckling söker fler vassa ansökningar med hög vetenskaplig höjd och tillämpbarhet på energisektorn och Göteborg Energi. Utlysningen riktar sig särskilt till unga forskare inom akademin för att bygga kompetens och långsiktig kunskap.

Övergripande fokuserar Göteborg Energis stiftelse på forskning inom strategier för hållbara energisystem men även på forskning av värderingar, beteenden och beslut hos aktörer på energimarknaden. Forskning på teknik för hållbara energisystem är också ett viktigt område.

Mer specifikt ser vi gärna ansökningar inom följande områden:
  • Energisystemet i utveckling – aktörer, roller och ansvar i det hållbara energisystemet.
  • Omställning av fjärrvärme- och fjärrkyla systemen för ökad resurseffektivitet.
  • Möjligheter med smarta energinät – samverkan mellan småskaligt och storskaligt.

För mer information om utlysningen och ansökningsförfarande, läs på Göteborg Energis hemsida.

Göteborg Energi önskar er välkomna med er ansökan! Senast 15 mars 2018.

Publicerad: må 12 mar 2018. Ändrad: ti 13 mar 2018