Här är några av initiativtagarna till det svenska  "Studentmanifestet för ett ekologiskt uppvaknande".
Här är några av initiativtagarna till det svenska  "Studentmanifestet för ett ekologiskt uppvaknande". Studenterna presenteras sist i artikeln. Foto: Svenska Studentmanifestet.  

Studentuppropet sprider sig

​I oktober publicerades det franska "Studentmanifestet för ett ekologiskt uppvaknande" som skapat stor debatt i Frankrike. Hittills har 26 000 studenter skrivit under för att markera att de enbart väljer arbetsgivare som tar klimat- och miljöfrågor på allvar. Samma dag som klimatmötet COP24 startade i polska Katowice, släpptes en svensk uppföljare.
– Anledningen till att vi ville ta manifestet till Sverige beror på att klimatet är vår generations ödesfråga. Vi vill jobba för en ljusare framtid för planeten, berättar en av initiativtagarna Felix Backgård, student vid Industriell ekonomi på Chalmers.

Studenter från hela Sverige

Studenterna bakom det svenska studentmanifestet, som presenterades den 3 december tillsammans med en namninsamling, kommer från Chalmers, KTH, Lunds tekniska högskola, Karolinska Institutet, Stockholms Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.  Initiativtagarna tror att många studenter inte inser vilken skillnad de kan göra genom att ställa krav på sina arbetsgivare.

– Det är brist på högskoleutbildad arbetskraft i Sverige och bilden vi fått av företag är att den största anledningen för dem att prioritera hållbarhet är för att locka arbetskraft, snarare än konsumentkrav eller politiska krav, menar Felix Backgård.

Manifestet är en översättning från det franska manifestet som släpptes tidigare i höst. Därifrån har de svenska studenterna fått stöd med bland annat programmering och medieträning.
– Vi hoppas att manifestet får en stor spridning internationellt, och liknande upprop är på gång runt om i Europa. Klimatfrågan är global och vi unga måste höja våra röster internationellt, det är vår framtid som står på spel, säger Hanna Persson, student vid Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik.

Framtidens arbetskraft

I debattartikeln i DN häromdagen skriver studenterna: ”Vi, framtidens arbetskraft, är redo att ändra vår livsstil och utmana vår bekvämlighet för att samhället ska förändras drastiskt”. De skriver att de därför kommer välja bort arbetsgivare som inte tar hållbarhet på allvar.

Studenterna från Chalmers menar att de kommer att prioritera miljön i sina yrkesval och därmed ställa krav på arbetsgivare, men också göra vad de kan till vardags och engagera sig i samhällsdebatten. För att klimatomställningen ska vara möjlig måste fler ta initiativ och visa att det går, så att andra lättare kan följa efter. Detta gäller såväl länder som företag och individer. 

Tre syften med manifestet

 ​Vi har främst tre syften med manifestet, förklarar Jenny Janhäll, student vid Teknisk matematik, Chalmers:
Det första handlar om att lägga ett större fokus på företagens miljöarbete. I dagsläget ligger mycket fokus på vad individen kan och bör göra. Företagen behöver få information om vad framtidens arbetskraft förväntar sig av dem. Det andra handlar om att vi  studenter kan påverka mer än vi tror! Vi vill göra studenter medvetna om hur mycket vi kan påverka. Om fler studenter inser att vi är en stor grupp som faktiskt vill påverka är det mer troligt att det startas diskussioner som leder till förändring.
Till sist så vill vi uppmuntra alla aktörer i samhället att ta sitt ansvar i omställningen som krävs. Vetenskapen är tydlig. Lösningarna finns. Frågan är bara om vi som samhälle är redo att använda dem. Vi tror att en omställning är möjlig, men det kräver att alla bidrar.

Engagemanget behöver öka

– Vi som studenter har stor makt att påverka våra framtida arbetsgivare. Vi kräver därför att näringsliv och offentlig sektor tar hållbarhetsarbetet på allvar och ställer om sin verksamhet därefter, för att vi ska välja att jobba hos dem. Det finns också ett behov av att öka engagemanget i de här frågorna hos oss studenter, och genom att skriva under manifestet kan vi göra en viktig skillnad tillsammans, säger Hanna Persson och får medhåll av Samuel Plumppu som går Tekniskt basår på Chalmers.

För att nå andra studenter kommunicerar initiativtagarna via sociala medier. Felix berättar att de får stöd av campusbokhandeln.se, arbetsplattformen Sustainergies och flera studentkårer och miljöföreningar i Sverige.
– Men vi tror också det krävs att studenter pratar med varandra, för att förstå hur viktigt detta är, säger han.

De reaktioner de hittills fått från politiker, näringsliv och andra studenter på initiativet och debattartikeln i DN är positiva.
– Vi har, även om manifestet är otroligt ungt, fått intrycket att detta är något folk verkligen har väntat på, säger Felix Backgård.

Bedöm företagets klimatengagemang

– Grundtanken med manifestet är att varje individ ska göra en egen bedömning genom att fråga och vara kritisk. Är detta företag verkligen seriöst med att minska sin miljöpåverkan eller är det bara tomma ord? Det handlar inte bara om vad företaget har för miljöpåverkan idag, utan ännu mer om att se en vilja att ställa om och förbättra sig, och möjligheter för de anställda att göra skillnad, avslutar Jenny Janhäll.  

Av: Ann-Christine Nordin

På bilden: Sandra Swartling, Psykologprogrammet, Karolinska institutet, Joakim Rydén, Industriell ekonomi, KTH,  
Frida Jalkenäs, Hållbar energiteknik, KTH, Sonja Remmer, Data- och systemvetenskap, Stockholms Universitet,
Jorun Westman, Ekosystemteknik, Lunds tekniska högskola, Iris Vesterberg, Industriell ekonomi, KTH, Lucas Grönborg, Lucas Grönborg, Medieteknik, KTH, Sally Bohlin, Maskinteknik, KTH, Felix Backgård, Industriell ekonomi, Chalmers, Fabian Sandegård, Industriell ekonomi, KTH. 
Följande  studenter är också med i gruppen: 
Ylvali Busch, Business & Economics, Handelshögskolan i Stockholm, Jessica Garcia, Ekosystemteknik, LTH, Jenny Janhäll, Teknisk matematik, Chalmers, Theodor R. Ohlsson, Läkarprogrammet, Karolinska Institutet, Hanna Persson, Arkitektur, Chalmers, Samuel Plumppu, Tekniskt basår, Chalmers, Rosmarie Sundström, agronom, landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet, Mårten Sylvan, Arkitektur, KTH. ​
Publicerad: to 06 dec 2018.