Anders Ådahl
Efter ett års arbete med den statliga utredningen "Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – förslag med effekt”, är Anders Ådahl tillbaka. Foto Oscar Mattsson.

Samverkan har aldrig varit viktigare

​​– Vi är bra på samverkan med det omgivande samhället, men någon gång under en karriär är det värdefullt att ha en annan roll, än den man har som anställd på Chalmers. Det ger nya kontakter, nya insikter och ny förståelse för hur forskningen kan bli nyttiggjord. 
Sedan sommaren 2017 har Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare på Energi, varit tjänstledig från Chalmers och arbetat i en statlig offentlig utredning. Men nu är han tillbaka. 
Uppdraget, att få mindre aktörer mer aktiva i energiomställningen, kommer från Miljö- och energidepartementet i Stockholm.
– Vi tittade på mindre aktörer som privatpersoner, bostadsrättföreningar etc., som inte själva har professionell kapacitet att arbeta med energifrågorna, berättar Anders Ådahl. 

Han ritar en enkel bild och förklarar. Den innehåller två årtal, 2016 och 2040. Det första är året för den blocköverskridande energiöverenskommelsen, som bland annat säger att Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar till 2040, som är det andra årtalet på tavlan. 
Den ingicks mellan fem av svenska riksdagens åtta partier om långsiktig inriktning för svensk energipolitik, och ses som en betydelsefull politisk kompromiss efter decennier med partipolitiska meningsskiljaktigheter om den energipolitiska färdriktningen.
Utredningen tillsattes som en följd, bland flera av energiöverenskommelsen. 

– Uppdraget handlade om att se över styrmedel och regelverk för få mindre aktörer mer aktiva i energiomställningen, på ett sätt som är samhällsekonomiskt motiverat för att nå de politiska målen. 
Efter ett års arbete presenterade Anders Ådahl och hans kollegor 450 sidor med totalt sex stycken lagförslag och ett antal andra förslag och bedömningar i utredningen ”Mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – förslag med effekt, SOU 2018:76”. 
I utredningen samarbetade han bland annat tillsammans med utredaren riksdagsledamoten Lise Nordin, tidigare Miljöpartiets energitalesperson.

– Under mina år som styrkeområdesledare för Energi vinnlade vi oss alltid om att få en bättre relation till politiken. Vi etablerade kontakter med de olika partiernas energitalespersoner, och bjöd in dem till Chalmers. Det var så jag lärde känna Lise Nordin som senare bjöd in mig till utredningen, säger Anders Ådahl. 
– Arbetet har varit en bergodalbana, totalt sett var det jätteroligt, vi har faktiskt lämnat två betänkanden, ett i februari, och ett slutbetänkande i oktober. Mitt främsta bidrag har varit energisystemfrågor. Sedan tog jag även en kreativ roll med att designa styrmedelsförslag. Det viktigaste förslaget är ett kvotpliktsystem för energieffektiviseringar med fokus på effektutmaningar. Det finns stora inlåsta potentialer att energieffektivisera med lönsamhet.

Kom Chalmers forskning till nytta i rapporten?
– Det är lite roligt, via utredningen såg jag hur värdefullt arbetet med styrkeområdena är. Dels att jag fick möjlighet att bidra som författare till utredningen, sedan att jag kan forskningen och har nätverk på Chalmers. Vi tog exempelvis hjälp av Lisa Göransson, forskare vid Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, och flera kollegor till henne, inte minst när det gäller vindkraftens framtida roll.
Utredningen är en del av lagstiftningskedjan. Just nu ligger den hos energiminister Ibrahim Baylan. 
– Eftersom vi har en övergångsregering, kan det hända att det just nu är en för politisk handling att skicka utredningen på remiss, säger Anders Ådahl. 

Under året har även Anders Ådahl kandiderat till riksdagen och då för Centerpartiet. Det har varit lärorikt, och det arbetet fortsätter.
– Som politiker vill jag ha fakta- och kunskapsbaserade beslut. Det är en fajt man måste ta i dagens samhälle. Här har jag mycket att bidra med. I ljuset av inte minst klimatförändringar, är det viktigare än någonsin att kunskap inom energiområdet kommer politiken till del. 

Tillbaka på Chalmers så ser Anders Ådahl möjligheter och behov. Han tar också över flera av Tomas Kåbergers uppdrag, som i höst avslutar sitt uppdrag på styrkeområde energi.
– Samverkan har aldrig varit viktigare. På SO Energi ska jag arbeta mycket med våra omvärldsrelationer. Energiomställningen behöver snabbas på, och i det är kunskapsutbytet mellan akademien, politiken och näringslivet nödvändig.

Själva arbetet med rapporten gjorde Anders Ådahl i regeringskansliets lokaler som är inrymda i Göteborgs Tingsrätt vid Gamla Ullevi. Nu sitter en annan chalmersforskare där, Anna Elofsson, och arbetar med en utredning om omställningen av flyget. 
– Jag tycker det är mycket bra att Chalmerskunskap får utrymme i lagstiftningskedjan, avslutar Anders Ådahl, att naturvetenskapliga och tekniska perspektiv får plats jämte juridiska och ekonomiska.

Text: Ann-Christine NordinPublicerad: on 07 nov 2018. Ändrad: må 12 nov 2018