Anna Elofsson
– Vårt huvudförslag är en reduktionsplikt, likt den i vägsektorn. Avsikten är att den ska gälla allt tankat flygfotogen i Sverige. Ett bränslebyte från fossilt till biobränsle med hög klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv, i syfte att minska utsläppen av växthusgaser, säger Anna Elofsson​. Foto: Privat.​​​​

Klimatkraven på flyget skärps

​Klimatpåverkan från flygresor ökar kraftigt och enligt prognoserna fortsätter ökningen. Samtidigt har svenska flygbranschen antagit ett mål att all trafik från landets flygplatser ska vara fossilfri år 2045. Förra året tillsatte regeringen en utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Den 17 januari presenterade Anna Elofsson, doktorand vid Chalmers med inriktning på flyget och dess klimatpåverkan, utredningen för Trafikutskottet i riksdagen.
– Den landade bra. Våra politiker är eniga om att minska flygets klimatpåverkan. Det finns med i Januariavtalet som ligger till grund för regeringsbildningen efter riksdagsvalet i Sverige 2018. Olika ståndpunkter finns kring hur klimatpåverkan från flyget ska minska och hur mycket. Responsen till vårt förslag är positivt både från branschen och politikerna, säger Anna Elofsson som är sekreterare i utredningen.
På Chalmers har hon en doktorandtjänst vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Ordförande är Maria Wetterstrand, Miljöpartiets före detta språkrör. Andreas Kannesten vid miljö-och energidepartementet ingår även i arbetsgruppen. Tillsammans har de haft uppdraget att utreda behovet av styrmedel för att främja användningen av biobränslen för flyget, samt förbättra förutsättningarna för produktion av dessa i Sverige, och ta fram förslag till sådana styrmedel. Den 1 mars presenterar Maria Wetterstrand, Anna Elofsson och Andreas Kannesten utredningen för vice statsminister Isabella Löwin.

Bakgrunden till utredningen är att Sverige ska ner till nettonollutsläpp och att alla sektioner i samhället ska bidra till detta.

– Det behövs politiska krav. Biodrivmedel som en del av lösningen är rimligt. Det handlar om att börja lågt för att sedan öka ganska snabbt så att flyget klarar sina klimatmål. Men att det ska lösa hela flygets klimatproblem är inte troligt, sa Maria Wetterstrand i en intervju förra året.

– Vårt huvudförslag är en reduktionsplikt, likt den i vägsektorn. Avsikten är att den ska gälla allt tankat flygfotogen i Sverige. Ett bränslebyte från fossilt till biobränsle med hög klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv, i syfte att minska utsläppen av växthusgaser, säger Anna Elofsson

Utredningens förslag är att reduktionsplikten ska gälla från 2021. 
Redan idag är det tekniskt möjligt att använda biobränsle. Flyget är certifierat för upp till 50 procents inblandning. 

– Vi hoppas också kunna leverera en långsiktig spelplan till samtliga aktören inom flygbranschen.
När det gäller reduktionsplikten börjar vi på en låg nivå år 2021, med hänsyn till tillgång på biodrivmedel för flyget, för att sedan växla upp ordentligt efter de fyra första åren. Från en procent inblandning till 30 volymprocent, säger Anna Elofsson.

Anna Elofsson belyser vikten av många lösningar, där biobränsle kan vara en. Även andra bitar behövs, så som elektrifiering av inrikesflyget, bättre tågförbindelser och minskat transportarbete, det vill säga minskat resande.  
Under presentationen för Trafikutskottet lyfte Anna Elofsson att det var viktigt att nu bryta en trend.
Med reduktionspliktens nivåer kan utsläppen minska med en fjärdedel jämfört med dagens utsläppsnivå.

Var har varit det mest stimulerande i arbetet. 
– Det gäller att förstå en helhet.  Arbetet innebär mycket utbyte med kunniga personer som belyser frågan från olika perspektiv. Vi har träffat flygbolagen, drivmedelsproducenter, miljöorganisationer, forskare, myndigheter, flygplatsägare, politiker med flera. Sedan är alla relevanta departement med i processen. Det ger en inblick i lagstiftningsprocessen och i hur Sverige styrs. 

Vilken effekt hoppas du att utredningen ska få?
– Utredningen kommer att gå på remissrunda till bland annat myndigheter, branschen, universitet, kommuner och landsting. Jag hoppas dessa remissinstanser kan följa vårt resonemang och vår bedömning. Därefter är målet att vårt lagförslag blir verklighet, samt att flera  av de kompletterande förslagen genomförs, avslutar Anna Elofsson.

Publicerad: on 23 jan 2019. Ändrad: fr 25 jan 2019