Old-fashioned battery
... fast en del batterier blir lämnade utanför.

Chalmers-Northvoltprojekt uppmärksammat i Ny Teknik

​Sedan en tid tillbaka pågår ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ett sätt att återvinna litium ur batterier. Projektet, som är ett initiativ från Styrkeområde Energi, är ett samarbete mellan Chalmers och Northvolt.
​I dagsläget finns ingen väl fungerande metod att återvinna litium ur kasserade batterier. Om projektet når uppsatt mål, att utveckla en sådan metod, kan Chalmers och Northvolt bli de första i världen att lyckas. Detta faktum, och projektet i sig, har nu uppmärksammats av tidskriften Ny Teknik i en artikel.

Läs artikeln här: "Svenskarna kan bli pionjärer i att utvinna litium".

Publicerad: ti 20 mar 2018.