Nu utlyser Chalmersstiftelsen stipendier inom arkitekturområdet

​Chalmersstiftelsen förvaltar ett antal fonder som riktar sig till studenter och forskare vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Fonderna kan stödja studieresor, examensarbeten eller andra projekt. Sista ansökningsdatum är den 1 mars 2018.
De aktuella fonderna är:

Edith och Egon Plomgrens donationsfond
Resestipendier i samband med arkitektstudenternas examensarbeten.

Åke Bäckmans resestipendium

Stipendium till utexaminerade arkitekter att göra en studieresa för att fördjupa sina kunskaper inom Arkitektur.

Britt-Lisa Landahls fond
Stipendium till arkitekturstudenter och forskare med intresse för textilteknik och inredningsarkitektur, företrädesvis inom svensk hemslöjdstradition.

Gerard Hobohms minnesfond
Stipendier för examensarbeten, inom Ernströmsgruppens intressesfär.
(sista ansökningsdag 1 maj 2018)

Sven Steens forsknings- och stipendiefond
Till gagn för den ungdom, som utbildar sig för vårt yrkes förkovran (husbyggnadsfackmän).

Ernst M Frimans stipendiefond

Stipendier för studieresor utomlands till utexaminerade byggnadsingenjörer och arkitekter.
 
Harald Orvarssons minnesfond
Resestipendium till utexaminerad civilingenjörer från Bygg-och miljöteknik (väg- och vattenbyggnad) som är under 40 år gammal med intresse inom hamnbyggnadsområdet.

Kontaktuppgifter vid Chalmersstiftelsens kansli:
Lillemor Kündig, stipendieadministratör
Tel 031 - 772 25 69,  e-post: lillemor.kundig@chalmers.se

Publicerad: ti 30 jan 2018. Ändrad: fr 02 feb 2018