Sök Chalmersska forskningsfonden 2018

​Nu kan du söka medel ur Chalmersska forskningsfonden!
Bidrag kommer i första hand att utdelas som stöd för yngre forskare och forskarstuderandes studieresor och internationella forsknings- och konferensresor. En liten del avsätts till äldre forskare. 

Ur forskningsfondens statuter: 

"Forskningsfonden har till ändamål att bereda ökade möjligheter för forskningsarbete vid institutet till gagn för vetenskap och industri.
För sådana ändamål må fondens tillgängliga ränteavkastning användas:
till anskaffande av erfoderlig instrumentutrustning och för forskningsarbetet erfoderligt material, som icke kan anses nödigt för den vanliga undervisningen; (...)
till bidrag för kostnad av publicering av resultat av forskningsarbete, som bedrivits vid institutet;
samt till understöd åt lärare vid institutet eller från institutet utexaminerade ingenjörer, för studieresa, som kan anses nödig för fullgörande av visst forskningsarbete."    

Din ansökan skall vara kansliet tillhanda senast fredagen den 1 oktober 2018.  

Gustav V anländer till Chalmers 100-års jubileum den 5 nov 1929.

Platsen är de nya laboratorierna på Gibraltar och kungen mottas av rektor Hugo Grauers m fru samt landhövding Oscar von Sydow m fru.

På Chalmerska institutets 100-årsdag 1929, överlämnades gåvor av industriföretag och tidigare elever vid Chalmers för inrättandet av en forskningsfond. Kung Gustav V deltog i firandet.

Stiftelsen är en av Chalmers främsta fonder och har till ändamål att främja sådant forskningsarbete vid högskolan som  gagnar vetenskap och industri.Publicerad: to 23 aug 2018.