Tidigare stipendiater

En halv procent av Chalmers MasterCards årliga omsättning går tillbaka till Chalmers studenter i form av stipendier och projektstöd. Stipendierna är viktiga för att studenterna skall få förutsättningar att göra projekt där deras teoretiska kunskaper kan tillämpas i praktiken och som ger erfarenheter och kunskaper för deras fortsatta karriärer. 
Vi delar ut pengar till allt från ett innovationsprojekt som en grönare printerteknik, till teknik tävlingar som iGem och Vera racing, till projekt i utvecklingsländer där förutsättningarna är utmanande till exempel projekt som arbetar med lokala sjukhus i Tanzania för att minska dödlighet och sjuklighet.  
Sammanlagt har vi i år kunnat dela ut 543 776 kr. 
Här listar vi våra stipendiater för 2020
 • ​ ​Elin Augustsson och Angelica Nylund examensarbete ​Syftet med arbetet är att utreda sanitetsförhållandena i byn Bulyaheke i Tanzania.
 • ​​​Ella Davidsson och Reality studio, projektarbeten för uppbyggnad av ett utomhusklassrum, skapande av en lekplats och konstruktion av ställningar för stadsodling.
 •  Moa Strålman med Ingenjörer utan gränser, examensarbete vars syfte är att samarbete med lokala sjukhus i Tanzania och jobba för att minska dödlighet och sjuklighet.
 •  ​Ellen Karnblad och Chalmers reality studio, Ändamålet är att främja vardagliga förhållanden för, framför allt, barn ihop med lokala aktörer.
 • Gustaf Lewerth tillsamans med Chalmers Vera Team.
 • Andreas Helgesson, entreprenörsprojekt att dela utveckla grönare printerteknik.
 •  Amanda Älvegran och Moa Holmqvist, examensarbete som syftar till att främja återbruk i byggbranschen.
 • ​ Hanna Svensson Chalmers Women's Association, nystartad förening som skall gynna män och kvinnors lika möjligheter.
 •  Mathilda Johansson med Chalmers IGEM för att delta i den internationella tävlingen iGEM i syntetisk biologi.
 •  Khuloud Hifzy, examensarbete, investigating the use of public space for reconnecting divided communities i Damaskus in post-conflict zones.
 •  Anna Skötte projekt kurs inom Chalmers sport technology för att åka till Idrotts labbet i Strömsholm för utveckling inom hästsport.
 • Studentstöd till internationell Mastersstudent Xadia Catalina Pérez Anguiano

 ​


 ​

Sidansvarig Publicerad: må 23 nov 2020.