Tidigare stipendiater

En halv procent av Chalmers MasterCards årliga omsättning går tillbaka till Chalmers studenter i form av stipendier och projektstöd. Bland de 16 stipendiaterna finner vi en stor bredd.  Det rör sig om allt ifrån projekt om socialt entreprenörskap, studera hållbarheten på svenska vattenrör, följa och bygga en model för lösdrift av hästar till ett projekt där några teknologer skall utveckal metoder för nya fysiklabaorationer.
Här listar vi våra stipendiater för 2017:

 • Josefine Södling och Isabelle Nilsson Examensarbete, Afrik Wale Wale Future Cente Kenya: 10000 kr  för att  utveckla ett reglersystem för ett ungdomscenter i Kibera
 • Christoffer Ågren och Motus Chalmers: 33 162 SEK Motus skall fungera som ett studentdrivet ideellt mediaproduktionsbolag med fokus på film- och musikproduktion samt podcasts. 
 • Maja Lindborg och Årskurs 3, Arkitektur och Teknik, Chalmers 22 500 Kr För att möjliggöra utställning på galleri i London för marknadsföra programmets och skolans bredd och individuell konstnärsutveckling för varje teknologerna.
 • Victor Waldenströmoch Knowel: 12 500 Kr för att stärka entreprenöriella kompetenser samt stötta egenföretagare i Västsahara för att minska biståndsberoendet i området. 
 • Emil d'Elia  10 000 Kr För att utföra bland annat OIT-analyser av äldre polyeten dricksvattenrör, detta för att jämföra planerad med verklig livslängd
 • Emelie  Joelsson och Healthy Hospital, Phase 3 50 000 Kr Byggnation av en akutmottagning vid Kolandoto Hospital i Tanzania.
 • Angélica Berg Alexander Hassiakis: 12000 Kr ett examensarbete med syftet att granska samstämmigheten mellan kursmål, programmål och STCW-krav på Sjöingenjörsprogrammet på Chalmers
 • Amanda Ristinmaa och iGEM Chalmers Gothenburg 20​17​: 17 000 Kr för att att planera och genomföra ett iGEM-projekt, International Genetically Engineered Machine. Denna grupp studenter kommer att representera Sverige, Göteborg och Chalmers under iGEM- tävlingen i Boston med sitt projekt.​
 • ​​Alexander Karlsson och Kristoffer Knutsson, Elin Hybert, Martin So, Daniel Wassbjer och Alexander Kloutschek: 30 000 kr Resa till Island i samband med kandidatarbete om utveckling av system för analys av hästar i lösdrifts rörelsemönster.
 • Hoda Karamzadeh och Carolina Nilson:  25 000 kr Examensarbete i Nepal tillsammans med ingenjörer utan gränser samt organisationen Build Up Nepal. Syftet med vårt arbete är att undersöka vad det finns för metoder för att lära nepalesiska bybor bygga jordbävningssäkra CSEB-hus på egen hand och med så lite extern assistans som möjligt. 
 • Carl Nord och Simon Pettersson Fors: 10 000 kr Att utveckla ett digitalt verktyg som möjliggör att mer precisa och enkla laborationer kan utvecklas för att förbättra fysikundervisningen
 • Noa Jangfalk och Tobias Kjäll: 25 000 kr In 2015 Nepal was struck by an earthquake. Ett examensarbete som skall finna ett billigt och okomplicerat  sätt att bygga  jordbävningssäker bebyggelse med lokala material. 
 • Simon Blomé och Lovisa Axelsson: 5 000 kr  för att utvärdera nuvarande industri samarbeten och aktiviteter för att skapa en plattform för att inkludera olika branschers avfall till varandra där det kan användas som råvara  
 • Martin Boström: 16 700 kr för att slutföra och publicera ett examensarbete och presentar data från ett program som automatiskt identifierar antibiotikaresistensmutationer i bakteriella genom, och är värdefullt i striden mot antibiotikaresistens.  
 • Edman Gustaf: 15 000 kr Examensarbete på NASA som handlar att utveckla metoder för att kunna finna liv på Mars 
 • Ricardo Rivera: 140 000 kr stipendium för icke europeisk student för studier på Chalmers Masterprogram Product Development

Här listar vi våra stipendiater för 2016:
 • ​Lisa Rythén Larsson och Christina Thulin: 10 000 för att göra praktik på PARC i Kalifornien för att titta påImmaterialrätt inom ICT
 • Sofia Andersson och Ellinor Wennberg: 16000 Examensarbete för att studera effekten av att tillföra datorer till landsbygdsskolor i Sydafrika.
 • Andreas Flyckt och Robin Rohwer Bokvist: 7000 Examensarbete inom geoteknik för att ta studera grundläggningsteknik vid lergrund i México City regionen.
 • Fredrik Larsson och Elvar Örn Jonsson: 5000 Examensarbete i San Fransisco för att titta på en råmaterialsstrategi till batterier. 
 • Simon Myrbäck och Lukas Dahlgren: 13500 Examensarbete på Tsinghuai i Peking för att studera stamcellsreglering.
 • Martin Skilbred och kandidatgrupp: 50000 Kandidatarbete som skall titta på olika hållbarhets och strukturfrågor på Kolandoto Healthy Hospital i Tanzania.
 • Kasper Westman: 5000 Examensarbete på Collage du France i Paris med syfte att utveckla elektrolyt i Natriumjonbatterier.
 • Andrea Dahlgren: 10000 Examensarbete i Bryssel för att utreda möjligheten att implementera automatisk uppringning av SOS alarm i lastbilar och bussar inom Europeiska Unionen.
 • Amanda Ristinmaa: 20000 Examensarbete i Japan på Kyotos universitet som skall behandla frågeställningen av förnybara material baserade på bioråvaror.
 • Hampus Jakobsen och Alexander Scott: 4000 Examensarbete på LKAB för att studera deras process vid tillverkning av järnmalmspellets ur ett hållbarhetsperspektiv.
 • Mahmuda Alam: 10000 Att utveckla processer för att spara vatten och säkerställa tillgången på rent vatten i Bangladesh.
 • Andreas Mann och Kandidatarbetsgrupp: 35000 Kandidatarbete skall ta fram en modell för Project Ngulia ett projekt som ska rädda den utrotningshotade spetsnoshörningen i Kenya.
 • Martin Ljungberg och Joel Olsson: 30000 Examensarbete på företaget plantagon inom ämnet vertikalt Jordbruk, det vill säga att närproducera på höjden i stadsmiljö.
 • Mikael Wiberg och Ida Evervall: 14000 Examensarbetet för att designa interiör på luftburna kabiner i kollektivtrafiken, där man skall benchmark i Holland och Tyskland.
 • Håkan Richardson och CASTER: 10000 projektet Caster, som syftar utveckling av en modern körsimulator och verksamheten runt denna.
 • Herman Johansson och Kandidatarbetsgrupp: 7500 Kandidatarbete som skall utarbeta en ny detektor för partikelacceleratorn i CERN
 • Lisa Hagen och Knowel: 20000 Socialt entreprenörskap som skall syfta till att sprida kunskap och inspirera till entreprenörskap och teknisk innovation för att förbättra den ekonomiska och sociala situationen Kasepuhan i Indonesien.
 • Maria Polukarova och Emmy Lundberg: 4000 Examensarbete som skall inventera nuvarande situation på asylboenden i Västra Götaland och lägga plan framåt
 • John Hellgren och iGEM Gothenburg: 15000 iGEM-projekt, International Genetically Engineered Machine och delta vid denna internationella tävling i Boston.
 • Anna Engelbrektsson och Team Vera: 35000 för att Chalmers Vera Team​ skall kunna åka på tävlingen i Nokia.
 • Christoffer Kongstad och Chalmers Segelsällskap: 9000 Inleda ett projekt med att renovera vår ena segelbåt förening som arbetar aktivt med att arbeta med alla studenter på Chalmers.
 • Ricardo Rivera: 140 000 kr stipendium för icke europeisk student för studier på Chalmers Masterprogram Product Development

Publicerad: to 21 dec 2017.