Två år med Trygg på Chalmers

Trygg på Chalmers lanserades i juni 2019 och webbsidan har nu varit uppe i över två år. Under denna tid har sidan besökts av nästan XXXX unika besökare, omkring 120 rapporter har lämnats in och dessa har resulterat i 95 ärenden som utredningsteamet har hanterat. I vissa ärenden har rapporter kommit in från flera personer. 

Det tog några månader innan studenter och anställda började rapportera in sina upplevelser, men under hösten 2019 ökade successivt antalet rapporter ju mer kunskapen om Trygg på Chalmers spreds. I samband med att hemarbete och distansundervisning påbörjades som en följd av coronapandemin under våren 2020 sjönk dock antalet.

Med över två år i ryggen kan utredningsteamet inom Trygg på Chalmers nu presentera lite statistik:
 • Fler studenter än anställda har rapporterat sig som utsatta, 68 procent respektive 24 procent.  
 • När det gäller vilka som stått för det upplevda beteendet så är det ungefär lika många anställda, 40 procent, som studenter, 48 procent.  
 • De största gruppen rapporter gäller beteende som sker mellan studenter 47%, 51% är situationer i studentlivet, 42% i undervisningen.
 • 22% är situationer som uppstått mellan anställda, 42% är upplevelser som kategoriseras som kränkande särbehandling. 
 • I 37% av rapporterna finns det en koppling till en eller fler diskrimineringsgrunder, den vanligaste är att beteende uppfattas som kopplat till rapportörens etnicitet eller hens kön.
 • Sexuella trakasserier utgör 31% av rapporterna.
 • 41% av ärendena har hanterats som förebyggande, det handlar om rapporter som skickats in utan kontaktuppgifter, där rapportören inte har återkommit, det har saknats information eller att rapportören bett att deras rapport ska hanteras som förebyggande. 19% av ärendena har löst sig efter samtal med den/de som rapporterat och sedan med den som stått för beteendet. 12% har lett till en utredning med bedömning av beteenden utifrån lag och som resulterat i förslag på åtgärder.
 • 22% av rapporterna har av utredningsteamet lämnats över till annan part som att ta hand om, främst kåren som i de flesta ärenden hanterar sina egna ärenden. 

Chalmers mot sexism 

Trygg på Chalmers startade som ett projekt mot sexism inom Chalmers –​ ett tvåårigt projekt som avslutades 2020. Syftet med projektet var att skapa ett jämställt Chalmers, fritt från sexuella trakasserier. Detta gjorde man genom att fokusera på tre delar:
 • att göra det lätt att berätta om man har blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar
 • att göra det tydligt hur rapporterade trakasserier hanteras
 • att öka kunskapen om vad som är sexuella trakasserier i vår vardag och hur var och en kan bidra till ett jämställt Chalmers
Exempel på vad projektet åstadkommit:
 • Nya arbetssätt för att hantera trakasserier
 • Genomförande av en heldag om jämställdhet med deltagare från Sjöfartsprogrammet
 • Träning i civilkurage
 • Förbättrat tillgängligheten av Studentportalens information om sexuella trakasserier
 • Sajten Trygg på Chalmers​
 • En handbok för trygghet som heter Trygg på Chalmers, som delas ut till alla nyantagna studenter
 • Test av obligatoriskt kursmoment i civilkurage och jämställdhet, hösten 2019.

Projektet Chalmers mot sexism var ett nära samarbete mellan högskolan och Chalmers studentkår.

Sidansvarig Publicerad: ti 17 aug 2021.