Prata med någon

För dig som är anställd

Vill du prata med någon om en upplevelse eller har funderingar kring ett särskilt område finns det olika personer eller funktioner att vända sig till som anställd:

  • ​din närmaste chef
  • en annan chef
  • institutionens/verksamhetens HR-partner
  • institutionens/verksamhetens jämställdhetsombud

Som doktorand kan du även vända dig till Doktorandombudet. Mer om funktionen och hur du kommer i kontakt hittar du på Doktorandportalen.​

För dig som är student

Vill du prata med någon om en upplevelse eller har funderingar om ett särskilt område finns olika personer eller funktioner att vända sig till.

Inom högskolan
Inom Studentkåren

Gör det skillnad på vem jag pratar med?

Om du vill prata med någon innan du rapporterar kan du vända dig till din studievägledare, studerandeombuden, sociala enheten på Studentkåren eller studerandearbetsmiljöombudet (SAMO) på din sektion. De kan ge dig råd utan att behöva göra något.

Väljer du att kontakta din programansvarig eller annan anställd på högskolan, så har denne ansvar att rapportera händelsen till utredningsteamet för din och andras trygghet.

Om du vill rapportera något muntligt istället för skriftligt, kan du kontakta vem som helst inom högskolan eller Studentkåren och be om hjälp att rapportera.

Sidansvarig Publicerad: fr 05 nov 2021.