Chalmers mot sexism

​Chalmers ska vara en miljö där alla är välkomna - men inte alla beteenden.

Chalmers mot sexism är ett delprojekt inom projektet Fokus jämställdhet, som arbetar för ett jämställt Chalmers, fritt från sexuella trakasserier. Projektet Chalmers mot sexism är ett nära samarbete mellan högskolan och Chalmers studentkår.

Exempel på vad projektet åstadkommit:

  • Nya arbetssätt för att hantera trakasserier
  • Genomförande av en heldag om jämställdhet med deltagare från sjöfartsprogrammet
  • Träning i civilkurage
  • Förbättrat tillgängligheten av Studentportalens information om sexuella trakasserier
  • Denna sidan
  • En handbok för trygghet som heter Trygg på Chalmers, delas ut till alla nyanatagna
  • Test av obligatoriskt kursmoment i civilkurage och jämställdhet, hösten 2019.

Delprojektet fokuserar på att:

  • göra det lätt att berätta om man har blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar
  • göra det tydligt hur rapporterade trakasserier hanteras
  • öka kunskapen om vad som är sexuella trakasserier i vår vardag och hur var och en kan bidra till ett jämställt Chalmers​

Publicerad: må 02 dec 2019.