Ett år med Trygg på Chalmers

Trygg på Chalmers lanserades i juni 2019 och webbsidan har nu varit uppe i över ett år. Under det första året besöktes sidan av nästan 2 000 unika besökare, omkring 70 rapporter lämnades in och dessa har resulterat i 58 ärenden som utredningsteamet har hanterat. Med över ett år i ryggen kan sajten Trygg på Chalmers nu presentera lite statistik.


Några utvalda punkter:

 • Fler studenter än anställda har rapporterat sig som utsatta, 64 procent respektive 29 procent.  
 • När det gäller vilka som stått för det upplevda beteendet så är det ungefär lika många anställda, 36 procent, som studenter, 48 procent.  
 • De flesta rapporter gäller beteende som sker mellan studenter, flera av dem är händelser som skett utanför undervisningen.  
 • Den vanligaste diskrimineringsgrunden att rapportera om är sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön.  
 • Att ett beteende uppfattas som rasistiskt är den tredje mest förkommande anledningen till att någon rapporterat.


Det tog några månader innan studenter och anställda började rapportera in sina upplevelser, men under 2019 hösten ökade successivt antalet rapporter ju mer kunskapen om Trygg på Chalmers spreds. I samband med att hemarbete och distansundervisning påbörjades under våren sjönk dock antalet som en följd av den pågående coronapandemin. 

Sara Thornadtsson Chavarria, Jämställdhets- och likabehandlingssamordnare vid Chalmers, vill poängtera att det går att rapportera oönskat beteende och bemötande även om det sker online.

– Som högskola har Chalmers ett ansvar för studie- och arbetsmiljön även digitalt, säger hon.

Trygg på Chalmers i siffror

 • 13 rapporter skickades in utan kontaktuppgifter 
 • 14 ärenden med kontaktuppgifter hanterades som förebyggande på grund av att tillräcklig info saknades för att kunna utreda 
 • 8 ärenden överlämnades till programansvarig, chef eller kåren för hantering 
 • 10 ärenden hanterades genom samtal  
 • 7 ärenden resulterade i en utredning 
 • 48 procent av rapporterna rör upplevda trakasserier varav sexuella är den största kategorin, följd av kön och etnicitet 
 • 10 procent av rapporterna är diskriminering 
 • 25 procent av rapporterna är kränkande särbehandling eller dåligt bemötande som inte har med diskrimineringsgrunderna att göra.  
 • 9 procent är skadegörelse, det vill säga klotter eller otillåten affischering 
 • 5 procent handlar om hot och våld 

Chalmers mot sexism 

Trygg på Chalmers startade inom Chalmers mot sexism och är ett delprojekt inom projektet Fokus jämställdhet, som arbetade för ett jämställt Chalmers, fritt från sexuella trakasserier. Projektet Chalmers mot sexism var ett nära samarbete mellan högskolan och Chalmers studentkår.

Exempel på vad projektet åstadkommit:
 • Nya arbetssätt för att hantera trakasserier
 • Genomförande av en heldag om jämställdhet med deltagare från Sjöfartsprogrammet
 • Träning i civilkurage
 • Förbättrat tillgängligheten av Studentportalens information om sexuella trakasserier
 • Sajten Trygg på Chalmers
 • En handbok för trygghet som heter Trygg på Chalmers, som delas ut till alla nyantagna studenter
 • Test av obligatoriskt kursmoment i civilkurage och jämställdhet, hösten 2019.
Delprojektet fokuserade på att:
 • göra det lätt att berätta om man har blivit utsatt för trakasserier eller kränkningar
 • göra det tydligt hur rapporterade trakasserier hanteras
 • öka kunskapen om vad som är sexuella trakasserier i vår vardag och hur var och en kan bidra till ett jämställt Chalmers​
Text: Sara Thornadtsson Chavarria

Sidansvarig Publicerad: må 18 jan 2021.