Beslutsstödssystem för patientcentrerad Warfarindosering

I Sverige behandlas ca 150 000 patienter med det blodförtunnande läkemedlet Warfarin och antalet ökar (Socialstyrelsen, 2009). Det finns ett antal olika indikationer, men gemensamt för dessa är att behandlingen pågår under lång tid, ofta livsvarigt. Om blodförtunningen inte är tillräcklig kan blodpropp uppstå medan om den är för effektiv kan livsfarlig blödning uppstå. Vid Lidköping sjukhus har stora ansträngningar gjorts för att minska variationen - mellan olika patienter såväl som hos den enskilde patienten. 


Syftet med projektet är att skapa ett beslutsstödssystem för som hjälp vid dosering för individuell patient. Detta skall göras med hjälp av en metodik som har använts bland annat i tillförlitlighetstekniska problem men nu fått mycket vidare användningsområde som beslutsstödsmetodik, s.k. influensdiagram.

Projektmedlemmar

Från Skaraborgs sjukhus medverkar, förutom personal vid AVK-mottagningen
(antivitamin-K), Alexander Chakunashvili (tekn dr från Chalmers).
Forskningsledare: Professor Bo Bergman
Profilområde
Projektet är knutet till institutionens profilområde Quality and Operations Management.
Projektet finansieras av Kristina Stenborgs stiftelse för vetenskaplig forskning.
​Skaraborgs sjukhus

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.