Verktyg för integrerade fotgängares säkerhet

Syfte och mål
"Verktyg för integrerade fotgängares säkerhet" projektet adresserar nya utmaningar när det gäller oskyddade trafikanter. Fotgängare, cyklister och andra nya personliga mobilitetsanordingar trafikerar områden som delas med motorfordon med och utan automation. Detta projekt kommer att kombinera kompetensen hos svenska och kinesiska forskare för att utveckla nya utvecklings- och utvärderingsverktyg. Det svenska teamet har en inriktning på utvärdering av skadeprevention.

Förväntade effekter och resultat
Framtidens säkerhetssystem måste hantera nya mobilitets trender. Nuvarande utvecklings- och utvärderingsmetoder för oskyddade trafikanter baseras på förenklade komponentstestmetoder som inte kan hantera mångfalden av trafikanter. Svenska forskare i projektet ska utveckla "open source" verktyg som kan användas av fordonsindustrin och oberoende forskare. Dessa verktyg kommer att underlätta utveckling av nya skyddssystem och låta samhället hantera förändringar som uppstår som automatisering och ett åldrande samhälle som skapar nya trafiksäkerhetssituationer.

Planerat upplägg och genomförande
"Verktyg för integrerade fotgängares säkerhet" projektet bygger på ett samarbetsforskningsprogram i Sverige med industriella och oberoende forskare. Det svenska laget kommer att samarbeta med ett motsvarande lag i Kina. Båda lagen kommer att ha kompletterande aktiviteter. Det svenska laget har en projektplan med 4 tekniska arbetspaket och en parallell kommunikationsaktivitet. Båda lagen arbetar med en plattform med tre element: 1) Detektion och identifiering, 2) Riskbedömning, och 3) Demonstration / genomförande.

Samarbetande organisationer

  • Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Autoliv AB (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
Startdatum 2019-04-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2022-03-31

Sidansvarig Publicerad: on 26 aug 2020.