Vanlig plast från förnybara råvaror - ett uthålligt alternativ?

Startdatum 2008-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-11-30
Läs om projektet på vår engelska webbplats
Projektledare/kontakt
​Anne-Marie Tillman
Samtliga projektdeltagare

​Anne-Marie Tillman,

Mathias Janssen,

Glenn A. Taylor,

Christin Liptow (disputerade 2014-05-06)

Externa parter i projektet

Stena Metall AB (Göteborg)

Tetra Pak  AB (Lund)​​

​FORMAS
Christin Liptow disputerade 2014-05-06 med avhandlingen "Environmental Assessment of biomass based chemicals - the case of ethylene".

Publicerad: ti 14 okt 2014.