Organisering av livscykelarbete

Miljömanagement har traditionellt varit fokuserat på individuella företag och deras miljöpåverkan. Tanken med ett livscykelperspektiv (LCM) är dock att hantera miljöpåverkan och miljöproblematik från ett bredare perspektiv, där fokus är på en produkts miljöpåverkan ända från utvinning av material till sluthantering av produkt. Att hantera produktkedjor utifrån ett miljöperspektiv är en stor samtida utmaning, och frågan som många multinationella företag ställer sig är, hur ska denna komplexa fråga hanteras i den dagliga praktiken? Det övergripande syftet för projektet Organisering av livscykelarbete är att bygga kunskap kring existerande LCM praktik i multinationella företag, och hitta sätt att vidareutveckla, samt integrera, detta i den dagliga företagspraktiken.

Samarbetande organisationer

  • Göteborgs universitet (Akademisk, Sweden)
  • Göteborgs universitet (Utgivare, Sweden)
  • SKF Chalmers University Technology Centre (UTC) (Centrumbildning, Sweden)
Startdatum 2011-01-08
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-08-31

Sidansvarig Publicerad: to 13 sep 2018.