Strategisk energieffektivisering och utveckling mot bioraffinaderier i kemisk massa- och pappersindustri

Startdatum 2009-09-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-10-31
Huvudsyftet med projektet är att öka kunskapen om olika utvecklingsvägar för kemisk massaindustrin, till exempel: produktion av viskosmassa som råvara för textilier, ökad produktion av grön el ellerupparbetning av extraherad hemicellulosa/lignin till biobränsle eller biokemikalier.
Resultaten av projektet kan förväntas stärka den skandinaviska massa-och pappersindustrin genom att identifiera relevanta bioraffinaderier koncept som är energi-och kostnadseffektiv.​
Projekt ledare
​Thore Berntsson
Kontaktperson för information
​Thore Berntsson
Externa parter i projektet
Innventia AB​​

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.