Förnybara energikällor för hållbar landsbygdselektrifiering (STEEP-RES II)

Startdatum 2012-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-12-31

STEEP-RES är ett tvärvetenskapligt forskingsprojekt om möjligheter och hinder för en ökad användning av förnybara energikällor i Östafrika. Projektet syftar till att genomföra forskning som bidrar till lokalt drivna utvecklingsprocesser där förnybara energikällor används för hållbar landsbygdselektrifiering. För att nå detta mål behöver teknikutveckling och tekniköverföring vara baserad på verklig lokala efterfrågan och samhälleliga förutsättningar för att eventuella olämpliga effekter skall kunna motverkas tidigt.
I dagsläget har medvetandet om de ofta rika förnybara energiresurserna givit som resultat flera lyckade energiprojekt, även i länder med mycket låg elektrifieringsgrad. Tekniköverföringen behöver snabbas på, stödjas och hinder klarläggas och lösas.

Arbetet i STEEP-RES-projektet behandlar frågor som t ex:
- institutionella hinder
- betydelsen av produktiv användning av elektricitet
- betydelsen av maktrelationer i, och hur de påverkas av, elektrifieringsprocessen
- nerifråndriven elektrifiering och fristående elnät
- tillgänglighen av olika förnybara energikällor
- potentiella framtida förnybara energikällor (t ex havsbaserad energy)
- miljöbedömnngar av förnybara energisystem (ERA, LCA)
- ny teknologis integrering i landsbygdssammanhanget

Climbing for electricity.jpg

​​​​​

Projektledare
​Sverker Molander
Samtliga projektdeltagare

Sverker Molander,

Helene Ahlborg,

Linus Hammar,

Sverker Jagers,

Jimmy Ehnberg,

Erik Ahlgren,

Patrik Söderholm,

Cuthbert Kimambo,

George Mwaluko,

Joseph Maskara Ngowi,

Said Ibrahim​,

Hans Nylund, Luleå tekniska universitet

Frida Boräng, Göteborgs universitet

Externa parter i projektet

Göteborgs Universitet,

Luleå Tekniska Universitet,

University of Dar es Salaam (Tanzania),

Universidade Eduardo Mondlane (Mocambique)​

Chalmers styrkeområde
​Energi
​FORMAS

Sidansvarig Publicerad: fr 29 maj 2015.