Safety culture in the design process in nuclear power plants

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 0001-01-01

​Ytterligare information om projektet (endast på engelska)

Projektledare: Anna-Lisa Osvalder

Externa parter
​Organizational Psychology , VTT Technical Research Centre, Helsinki, Finland  
Luleå Technical University – Division Engineering Psychology
Styrkeområde
Nyckelord
​Safe culture, resilience engineering, human factors, organisation
​NKS (Nordisk Kärnkraftsenter)

Sidansvarig Publicerad: ti 04 nov 2014.