Realize: Realizing resource-efficient recycling of Vehicles

I ett antal arbetspaket behandlar återvinning av fordon, från teknikutveckling och testning till långsiktiga innovationsstrategier som tar hänsyn till utvecklingen av fordonsbeståndet ochden svenska industrins specifika egenskaper. Projektet tar de ett systemiskt grepp för att öka den svenska kompetensen och konkurrenskraften i att minimera avfall och maximera möjligheten att utvinna material till sitt högsta möjliga värde från fordonsåtervinningen.

Fokus i detta projekt är återvinning, men att förverkliga ekonomiskt konkurrenskraftig och slutna materialflöden kräver att aktörer i hela systemet involveras. Konsortiet av industriella aktörer från varje del av återvinningskedjan av fordon och av forskningsinstitutioner med starka tvärvetenskapliga erfarenheter och nödvändig teknisk och systemkompetens ger detta projekt mycket goda förutsättningar.

Samarbetande organisationer

  • Walters Bildelar (Privat, Sweden)
  • IT-forskningsinstitutet Viktoria (Forskningsinstitut, Sweden)
  • Kuusakoski Recycling Sverige AB (Privat, Sweden)
  • CIT Industriell Energi AB (Privat, Sweden)
  • IVL Svenska Miljöinstitutet AB (Forskningsinstitut, Sweden)
  • BilSweden (Övriga, Sweden)
  • Stena Recycling AB (Privat, Sweden)
  • Bilretur (Privat, Sweden)
  • Volvo Cars (Privat, Sweden)
  • SKF (Privat, Sweden)
Startdatum 2012-10-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2015-10-31

Sidansvarig Publicerad: fr 16 nov 2018.