Produktionssystemstjänster och underhåll

Startdatum 2013-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2016-12-31
Produktionssystemstjänster & underhåll är en forskargrupp och projekt inom ramen för Chalmers styrkeområde Produktion. Idag står tillverkningsindustrin inför utmaningen att öka utnyttjandet av tillgängliga produktionsresurser från genomsnittliga siffror omkring 55%. Självklart indikerar denna relativt låga siffra en stor potential att öka den ekonomiska hållbarheten inom produktion men det finns också en tydlig koppling till resurseffektivitet och ekologisk hållbarhet, ex. energikonsumtion. Fel, stillestånd och speciellt följdeffekter i produktionsflödet är starkt bidragande orsaker. Därför arbetar forskargruppen med att förebygga och reducera produktionsstörningar och de stillestånd, systemförluster och osäkerheter som uppstår.

Gruppen arbetar för en starkare koppling mellan underhålls- och produktionsorganisationer och forskarnas styrkeområden är:
  • Hantering och analys av produktionsdata
  • Risk, säkerhet och kompetensutveckling
  • Värdeskapande genom livscykeln: verktyg för att välja mellan reparation, renovering och förbättringsaktiviteter.
Gruppen har också en stark koppling till social hållbarhet då service- och underhållspersonal är mer utsatta för incidenter och skador än sina kollegor. Ökad kompetens, mer frekvent användande av ingenjörsverktyg och operatörsstöd är nödvändigt för att supporta i ofta okända och stressande situationer.

Projektledare: Anders Skoogh
Kontaktinformation
Nyckelord
Service, Underhåll, Förbättringsarbete
Projektet ryms inom Chalmers styrkeområde Produktion

Sidansvarig Publicerad: må 16 mar 2015.