Pre-VITS (Förstudie - Virituella verktyg för service, underhåll och återvinningsflöden)

Startdatum 2014-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-09-30

​Pre-VITS är en förstudie som undersöker potentialen för att spara och visualisera data under en produkts livscykel för att kunna presentera den för ingenjörer i sena livscykelstadier. Detta kan underlätta beslutsfattande samt vara behjälpligt vid arbete med produkten vid e.g. service, återtillverkning och återvinning.

Projektets vision är att öka effektiviteten i senare skeden av produktlivscykeln e.g återtagnings- och återvinningsstadierna. I dessa skeden skall arbetssituation vara effektiv, förutsägbar och flödesorienterad som grundas i mer säkra beslut avseende miljö och ekonomi samt mer användarvänliga och korrekta arbetsinstruktioner.

Målet med projektet är att påvisa:

  • Nutida lösning som industrin tillämpar
  • Utrönande angående äganderätten till data som behövs i en framtida lösning
  • En möjlig affärsmodell med aktörer identifierade
  • Ett möjligt framtidsscenario

Projektledare: Björn Johansson

 
Pre-VITS system boundary and information storage example for a product life cycle.
Kontakt
​Björn Johansson, bjorn.johansson@chalmers.se
Externa parter
​Volvo Cars
Scania
Linköpings tekniska högskola
Chalmers industriteknik
Samarbeten/Relaterade projekt

​Styrkeområde: Produktion
Forskargrupp: Virtuell Produktion
Competence Center For Recycling

Relaterade projekt
GAIS
Framtidsoperatören
WEEE-ID
EcoProIT

Nyckelord
​Hållbarhet, Hållbar Produktion, Produkt återtagning, ICT-verktyg, Virtuell Produktion
​FFI - VINNOVA: 1 000 000 SEK

Sidansvarig Publicerad: fr 13 mar 2015.