Mot en mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Regionalt cancercentrum (RCC) Väst har tagit fram en strategi för utveckling av den regionala cancervården i västra Sverige. Planen innefattar bl.a. utveckling avseende primär prevention, vårdprocesser, kunskapsstyrning, patientfokuserad klinisk FoU, palliativ vård och omhändertagande av canceröverlevare. En mycket central del i detta arbete är att skapa patientfokuserade, sammanhållna regionala vårdprocesser för patienter med tumörsjukdomar, där RCC Väst driver och leder arbetet. För detta ändamål har regionala processägare utsetts för en rad olika cancersjukdomar. Processägarna har ett uppdrag vad avser utveckling, uppföljning, kunskapsbildning och spridning inom respektive process, men också mellan processerna samt till andra intressenter inom hälso- och sjukvården.

Det dominerande syftet med den regionala cancervårdsstrategin är med andra ord att, utifrån ett patientperspektiv, utveckla effektiva, kundorienterade vårdprocesser, men också att samtidigt generera, dela och sprida ny kunskap som kan bidra till utvecklingen av andra vårdprocesser. I projektet samarbetar CHI med RCC Väst för att skapa förutsättningar för gemensam kunskapsutveckling och kunskapsspridning längs cancervårdsprocesserna. Ansatsen förväntas accelerera utvecklingen av för patienter och anhöriga värdeskapande, sammanhållna och effektiva vårdprocesser.

Startdatum 2010-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2013-06-30

​Regionalt cancercentrum (RCC) Väst har tagit fram en strategi för utveckling av den regionala cancervården i västra Sverige. Planen innefattar bl.a. utveckling avseende primär prevention, vårdprocesser, kunskapsstyrning, patientfokuserad klinisk FoU, palliativ vård och omhändertagande av canceröverlevare.

En mycket central del i detta arbete är att skapa patientfokuserade, sammanhållna regionala vårdprocesser för patienter med tumörsjukdomar, där RCC Väst driver och leder arbetet. För detta ändamål har regionala processägare utsetts för en rad olika cancersjukdomar. Processägarna har ett uppdrag vad avser utveckling, uppföljning, kunskapsbildning och spridning inom respektive process, men också mellan processerna samt till andra intressenter inom hälso- och sjukvården.

Det dominerande syftet med den regionala cancervårdsstrategin är med andra ord att, utifrån ett patientperspektiv, utveckla effektiva, kundorienterade vårdprocesser, men också att samtidigt generera, dela och sprida ny kunskap som kan bidra till utvecklingen av andra vårdprocesser.

I projektet samarbetar CHI med RCC Väst för att skapa förutsättningar för gemensam kunskapsutveckling och kunskapsspridning längs cancervårdsprocesserna. Ansatsen förväntas accelerera utvecklingen av för patienter och anhöriga värdeskapande, sammanhållna och effektiva vårdprocesser.

Forskningen bedrivs vid forskningscentrumet Centre for Healthcare Improvement - CHI

Chalmers styrkeområde
​Livsvetenskaper och teknik

Finansieras av

  • Regionalt cancercentrum Väst (Offentlig, Sweden)

​Aktionsforskning (vgregionen.se)

Cancervården står inför stora utmaningar. Fler blir sjuka när invånarna blir allt äldre och resurserna är inte obegränsade. Samtidigt görs landvinningar i behandlingsmetoder och läkemedel, men ofta tar det lång tid innan dessa används fullt ut i den kliniska verksamheten.  En viktig fråga är alltså hur sjukvården snabbare kan få genomslag av spjutspetsmedicin och nya metoder, till nytta för invånare och patienter. Det är bland annat svar på det som söks med den långsiktiga satsning på aktionsforskning som knutits till utvecklingen av Regionalt cancercentrum väst.

Sidansvarig Publicerad: to 31 maj 2018.