NanoSphere: Center för interaktions- och riskstudier i Nano-Bio-Geo-Sociotekno-sfära gränsytor

Startdatum 2009-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2014-12-31

Den snabba och lovande utvecklingen av nanoteknologin (NT) kräver en samtidig ökning av kunskaperna om dess risker för människors hälsa, ekosystemen och samhället. Alltfler indicier pekar på att tillverkade nanopartiklar (NP) kan ge skadliga effekter men kunskapsbilden är fragmenterad och ibland motsägelsefull, beroende på bristande kontroll över dispergering, fysikal-kemiska deskriptorer och karaktärisering av NP. Denna brist på karaktärisering spiller också över på riskbedömnings (RB) procedurerna och samhällets riskhanteringsregim. NanoSphere kommer ge ramverk, metoder, både generella struktur-aktivitetssamband och fallspecifika data och generella angreppssätt som tillskott till förbättringen av RB processen och bidra till ett minskat gap mellan innovations- och RB-processerna. Resultaten kommer bli omedelbart användbara för miljömyndigheter, industrin och andra intressenter.

Vid frågor angående Nanosphere-projektet vid Energi och miljö: kontakta Sverker Molander (se fliken Projektmedlemmar)

För alla övriga frågor se programhemsidan: http://www.nanosphere.gu.se/svenska/. ​

​FORMAS

Sidansvarig Publicerad: on 29 jun 2016.