Möjligheter med brytare i smarta elmätare

Startdatum 2012-04-10
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31
​Detta projekt fokuserar på möjligheterna med brytare i smarta elmätare. Huvudmålet är att bidra till ett mer hållbart samhälle genom ett bättre balanserat elnät och ett effektivare utnyttjande av befintligt elnät. Syftena med projektet är att ta reda på vilken påverkan simultana till- och frånkopplingar av flertalet smarta elmätare har på nätets el-kvalitet, framtida kravställningar på brytare i smarta elmätare, att skapa ett förtroende för brytarna hos kunderna, samt att finna möjlig användning av fjärrstyrda brytare i smarta elmätare i existerande system. Den främsta aktiviteten inom projektet är att testa systemet genom att fjärrstyra till- och frånkopplingar via smarta elmätare för flertalet elkunder under en nätstation och att se vilken effekt kopplingarna har på nätets el-kvalitét.
Nyckelord
​Smarta elmätare
Lina Bertling Tjernberg, KTH
Per-Anders Gustafsson, Göteborg Energi

Sidansvarig Publicerad: må 28 okt 2013.