MAASiFiE - Mobilitet som tjänst för ett sammankopplat Europa

Startdatum 2015-01-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-12-31
MAASiFiE syftar till att ta fram en utvecklingskarta för utvecklingen av MaaS i Europa. Projektet kommer att undersöka affärsmodeller, olika modeller för organisationen av MaaS, de förväntade effekterna samt vilka teknologiska lösningar inkl. standarder som krävs för att MaaS skall komma till stånd. Utvecklingskartan kommer att baseras på detta arbete samt på den information som genereras i en en serie workshops med olika intressenter.  

Projektledare: Jenni Eckhardt, VTT, Finland
Kontaktperson för information

Jana Sochor, jana.sochor@chalmers.se

Partners

Avdelningen Design & Human Factors - Chalmers tekniska högskola
Chalmers styrkeområde: Transport

Externa partners: VTT, Austria Tech


Nyckelord

​Persontransport, transporttjänst, kombinerad mobilitet, multimodal transport

Sidansvarig Publicerad: fr 27 nov 2015.