mm-Wave UWB Smarta Gruppantenn i Chipform med Nya Capped Bowtie för 5G kommunikationssystem och framtida smarta system

Syfte och mål

Siktar på mer än 10 Gbps dataöverföringskapacitet i 5G kommunikationssystem och andra smarta system, smart millimeter-wave (MMW) trådlösa system är oundvikliga. Syftet med detta projekt är förstudie av en MMW UWB on-chip array arkitektur - ansluten utjämnade Bowtie array över 40-160 GHz, för att öppna upp möjligheten att genomföra massive MIMO system på mikro basstationer och mobila slutanvändarenheter. Målet är att utforma, tillverka och verifera en ny on-chip ansluten utjämnade Bowtie 4 × 4 gruppantenn över 40-160 GHz som en förberedelse för den fullständiga förslag i mars 2017.


Förväntade effekter och resultat
Över 1 miljon mmW massiv MIMO enheter väntas år 2020. Projektet utvecklar on-chip massiv mmW MIMO gruppantenn med utjämnade Bowtie array som tar upp mest tekniska utmaningar för marknaden. Effekterna av hela utvecklingen av denna teknik är att göra en ledande och konkurrensläge för svenska trådlösa industrin och även industrin av sjukvårdssystem , virtuell verklighet och artificiell intelligens system. De förväntade resultaten av denna pre-projektet är att ha övertygande prototyper av dubbla polar utjämnade Bowtie elementet och en 4×4 ansluten utjämnade Bowtie antennen.


Planerat upplägg och genomförande
Laget för projektet har inrättats. De planerade uppgifter är: 1) Pre-design och tillverka en dubbel-pol utjämnade Bowtie antennelement som arbetar över 40-160 GHz (Tidsram / personal: 161101-161215 / Jian, Sadegh, Esperanza); 2) Pre-design och tillverka en 4 x 4 ansluten utjämnade Bowtie antennen (161115-170115 / Jian, Sadegh, Esperanza, Tomas); 3) Mätning (170215- 170301 / Jian, Sadegh, Esperanza, Tomas); 4) Systemkonfiguration planering och chipform tillverkning planering, inklusive förstärkare, fasskiftare och Tx / Rx layout (161110- 170301 / Vessen, Jian, Lars-Inge).

Startdatum 2016-11-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2017-02-28

Sidansvarig Publicerad: lö 16 nov 2019.