in situ identifiering av batteriparamentrar vid fordonskörning - jämförelse med labbtest

Se engelsk sida för mer information.

Startdatum 2018-07-01
Slutdatum Projektet är avslutat: 2018-12-31

Sidansvarig Publicerad: lö 08 dec 2018.