iTEM - Integrerad Transmission och Elektrisk motor

Syftet med projektet är att bidra till utveckling av en laddhybridbil med prestanda liknande dem hos en ren elbil. Projektets mål är att utveckla en transmission med integrerad elektrisk drivlina tillsammans med ett fullt integrerat styrsystem. Den nya drivlinan ska sänka kostnaden för ett elektrifierat fordon och samtidigt nå hög verkningsgrad. Detta ska åstadkommas genom en långtgående integrering av högeffektiva komponenter i kombination med en effektiv mekanisk konstruktion. Ett delmål är att sänka komponentkostnaden med 30 % jämfört med dagens elektrifierade växellåda vilket förväntas bidra till att göra elfordon mer attraktiva och därmed bidra till en snabbare övergång till fossilfria fordon.

Samarbetande organisationer

  • China-Euro Vehicle Technology (CEVT) AB (Privat, Sweden)
Startdatum 2018-02-09
Slutdatum Projektet är avslutat: 2020-09-30

Sidansvarig Publicerad: to 13 jun 2019.